پروژه‌های فناورانه و نوآورانه

این پورتال متعهد می‌شود از توان کارشناسی خبره در ارزیابی پروژه های فناورانه استفاده نماید.

این پورتال متعهد می‌شود نظارت کامل در روند اجرایی پروژه های فناورانه (چند مرحله) داشته باشد.

این پورتال متعهد می‌شود که تمام اطلاعات شخصی صاحب پروژه، از جمله شماره تماس و آدرس ایمیل را به امانت نگاه دارد و تنها در صورت صدور دستور قضایی از مراجع ذی صلاح، مبنی بر دریافت اطلاعات، اطلاعات در اختیار این مراجع قرار خواهد گرفت.

اطلاعات تمام مجریان پروژه بررسی شده و در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات فرد، اکانت به صورت یک طرفه مسدود می‌شود و تمام موجودی ایشان در پورتال، تا زمانی که قانون در این زمینه تصمیم بگیرد مسدود خواهد شد.

علی رغم نظارت مستمر و مدام پورتال وقف علم و فناوری بر روند اجرای صحیح پروژه ها، در نهایت مسئولیت تمامی تعهدات مجریان پروژه بر عهده شخص آنها بوده و در صورت بروز هر گونه مسئله و یا اختلافی، پورتال وقف علم و فناوری هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت. مجریان پروژه و حامیان مالی، خود مسئول حل مسائل یا اختلافات احتمالی هستند.

سرمایه جذب شده تنها در صورتی در اختیار صاحب پروژه قرار خواهد گرفت که:

زمان حمایت مالی پروژه به اتمام رسیده باشد و یا میزان حمایت جذب شده ۱۰۰% شده و یا از آن مقدار بگذرد.

میزان حمایت جذب شده تا لحظه اتمام زمان پروژه، از %۲۵ گذشته باشد اما به ۱۰۰% نرسیده باشد ولی فرد صاحب ایده (با ارائه مستندات و دلایل متقن) اعلام کند که با میزان سرمایه جذب شده نیز قادر به اجرای پروژه خود می‌باشد.


راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، وکیل آباد 17، معاد 4، پلاک 111

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136011631