شفافیت مالی

گرچه شفافیت به عنوان ویژگی مطلوب گزارش­های مالی عنوان گردیده است؛ اما تعریف جامعی که مورد پذیرش عموم باشد؛ از آن ارائه نشده است. بوشمن و همکاران (2004) شفافیت گزارشگری مالی را به عنوان: "دسترسی گسترده به اطلاعات مربوط و قابل استناد در موردعملکرد دوره، موقعیت مالی، فرصت­های سرمایه­گذاری، راهبری، ارزش و ریسک شرکت‌هایی که مورد مبادله­ عموم قرار می­گیرند" تعریف کرده ­اند.

از دیدگاه بارث و اسچیپر (2008) شفافیت گزارشگری مالی به این معناست که "گزارش­های مالی واحد تجاری، واقعیت­های اقتصادی واحد تجاری را به شیوه­ای که برای استفاده­کنندگان صورت­های مالی قابل درک باشند؛ ارائه کنند."

انجمن یاوران وقف علم و فناوری متعهد می شود تا نسبت به تمامی نهادهای مشابه، بالاترین شفافیت مالی را سرلوحه کار خود قرار داده تا انشالله بتواند ضمن القای حس اعتماد مطلوب به حامیانش، مدل و الگوی مناسبی برای نهادهای مشابه خود در کشور باشد.


لیست تراکنش‌های انجام شده تا به حال

ردیف عنوان تراکنش پرداخت کننده تراکنش مبلغ تراکنش
1وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
2حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش10,000 تومان
3وقف جمعیامیرمهدی زارع500,000 تومان
4حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش10,000 تومان
5وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
6وقف جمعیمحمدعلی حاجی پور-قزوین10,000 تومان
7حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازشفای بیماران بهره اموات تعجیل در ظهور صلوات10,000 تومان
8وقف جمعیامیررضا زارع10,000 تومان
9وقف جمعیرحمانی1,000 تومان
10وقف جمعیشریفی100,000 تومان
11حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازمرتضی لنگری10,000 تومان
12حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازشفای بیماران و رفع بلا از جامعه اسلامی10,000 تومان
13وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
14حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش50,000 تومان
15حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازبه یاد مرحوم حاج حسنعلی یزدی جامی10,000 تومان
16حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازخیر نیک اندیش12,000 تومان
17وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
18وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
19حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش150,000 تومان
20حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقخیر نیک اندیش50,000 تومان
21حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازامام زاده حمزه (ع) کاشمر4,351,000 تومان
22حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش200,000 تومان
23وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
24حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش10,000 تومان
25حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش200,000 تومان
26وقف جمعیخانم شهرکی2,000,000 تومان
27وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
28حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازحسین10,000 تومان
29حمایت از پروژه تولید سوغات زائر با تلفیق علم و هنر اسلامیوقف علم2,000 تومان
30حمایت از پروژه تولید سوغات زائر با تلفیق علم و هنر اسلامیمسعود1,000 تومان
31وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
32وقف جمعیخیر نیک اندیش1,000 تومان
33وقف جمعیخیر نیک اندیش1,000 تومان
34وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
35وقف جمعی امیرمهدی زارع50,000 تومان
36وقف جمعیامیررضا زارع10,000 تومان
37وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
38وقف جمعیمرتضی لنگری10,000 تومان
39وقف جمعیMasoud Rahmani1,000 تومان
40وقف جمعیمسعود رحمانی1,000 تومان
41وقف جمعیمسعود رحمانی5,000 تومان
42وقف جمعیمسعود رحمانی1,000 تومان
43حمایت از پروژه آب شیرین کنجمعی از خیرین اوقاف10,000,000 تومان
44حمایت از پروژه آب شیرین کنمحمدرضا100,000 تومان
45حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقمحمدرضا100,000 تومان
46حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمدرضا100,000 تومان
47حمایت از پروژه آب شیرین کنسید احمد کریمی 50,000 تومان
48حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقسید احمد کریمی50,000 تومان
49حمایت از پروژه تولید آهن اسفنجی به روش احیای پایه زغالیمرتضی لنگری 10,000 تومان
50حمایت از پروژه تولید آهن اسفنجی به روش احیای پایه زغالیشکوهیان100,000 تومان
51حمایت از پروژه آب شیرین کنمریم غلامرضاپور100,000 تومان
52حمایت از پروژه آب شیرین کنمرتضی لنگری 10,000 تومان
53حمایت از پروژه وقف جمعی برای واکر هوشمند22,500,000 تومان
54حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVامیرحسین ذبیحی 100,000 تومان
55حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازسید احمد کریمی 50,000 تومان
56حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقمرتضی لنگری 10,000 تومان
57حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازسید حسین حجتی 100,000 تومان
58حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمرتضی لنگری 10,000 تومان
59حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمدرضاکشمیری1,000 تومان
60حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVسید احمد کریمی10,000 تومان
61حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمسعود1,000 تومان
62حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVعلی بهزادی10,000 تومان
63حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمد30,000 تومان
64حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمد حسن20,000 تومان

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، امامت 58، پلاک 26

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136028775