شفافیت مالی

گرچه شفافیت به عنوان ویژگی مطلوب گزارش­های مالی عنوان گردیده است؛ اما تعریف جامعی که مورد پذیرش عموم باشد؛ از آن ارائه نشده است. بوشمن و همکاران (2004) شفافیت گزارشگری مالی را به عنوان: "دسترسی گسترده به اطلاعات مربوط و قابل استناد در موردعملکرد دوره، موقعیت مالی، فرصت­های سرمایه­گذاری، راهبری، ارزش و ریسک شرکت‌هایی که مورد مبادله­ عموم قرار می­گیرند" تعریف کرده ­اند.

از دیدگاه بارث و اسچیپر (2008) شفافیت گزارشگری مالی به این معناست که "گزارش­های مالی واحد تجاری، واقعیت­های اقتصادی واحد تجاری را به شیوه­ای که برای استفاده­کنندگان صورت­های مالی قابل درک باشند؛ ارائه کنند."

انجمن یاوران وقف علم و فناوری متعهد می شود تا نسبت به تمامی نهادهای مشابه، بالاترین شفافیت مالی را سرلوحه کار خود قرار داده تا انشالله بتواند ضمن القای حس اعتماد مطلوب به حامیانش، مدل و الگوی مناسبی برای نهادهای مشابه خود در کشور باشد.


لیست تراکنش‌های انجام شده تا به حال

ردیف عنوان تراکنش پرداخت کننده تراکنش مبلغ تراکنش
1حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش200,000 تومان
2وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
3حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش10,000 تومان
4حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش200,000 تومان
5وقف جمعیخانم شهرکی2,000,000 تومان
6وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
7حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازحسین10,000 تومان
8حمایت از پروژه تولید سوغات زائر با تلفیق علم و هنر اسلامیوقف علم2,000 تومان
9حمایت از پروژه تولید سوغات زائر با تلفیق علم و هنر اسلامیمسعود1,000 تومان
10وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
11وقف جمعیخیر نیک اندیش1,000 تومان
12وقف جمعیخیر نیک اندیش1,000 تومان
13وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
14وقف جمعی امیرمهدی زارع50,000 تومان
15وقف جمعیامیررضا زارع10,000 تومان
16وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
17وقف جمعیمرتضی لنگری10,000 تومان
18وقف جمعیMasoud Rahmani1,000 تومان
19وقف جمعیمسعود رحمانی1,000 تومان
20وقف جمعیمسعود رحمانی5,000 تومان
21وقف جمعیمسعود رحمانی1,000 تومان
22حمایت از پروژه آب شیرین کنجمعی از خیرین اوقاف10,000,000 تومان
23حمایت از پروژه آب شیرین کنمحمدرضا100,000 تومان
24حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقمحمدرضا100,000 تومان
25حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمدرضا100,000 تومان
26حمایت از پروژه آب شیرین کنسید احمد کریمی 50,000 تومان
27حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقسید احمد کریمی50,000 تومان
28حمایت از پروژه تولید آهن اسفنجی به روش احیای پایه زغالیمرتضی لنگری 10,000 تومان
29حمایت از پروژه تولید آهن اسفنجی به روش احیای پایه زغالیشکوهیان100,000 تومان
30حمایت از پروژه آب شیرین کنمریم غلامرضاپور100,000 تومان
31حمایت از پروژه آب شیرین کنمرتضی لنگری 10,000 تومان
32حمایت از پروژه وقف جمعی برای واکر هوشمند22,500,000 تومان
33حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVامیرحسین ذبیحی 100,000 تومان
34حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازسید احمد کریمی 50,000 تومان
35حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقمرتضی لنگری 10,000 تومان
36حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازسید حسین حجتی 100,000 تومان
37حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمرتضی لنگری 10,000 تومان
38حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمدرضاکشمیری1,000 تومان
39حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVسید احمد کریمی10,000 تومان
40حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمسعود1,000 تومان
41حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVعلی بهزادی10,000 تومان
42حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمد30,000 تومان
43حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمد حسن20,000 تومان

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، امامت 58، پلاک 26

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136028775