حمایت معنوی

مقدمه:

شبکه یاوران وقف علم و فناوری به منظور ایجاد نهاد مردمی دغدغه مند جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و در قالب چهار کارگروه 1- ارزیاب و مشاور علمی پروژه های فناورانه و نوآورانه 2- تولید محتوی علمی 3- تولید محتوی تبلیغی 4- فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی در سراسر کشور ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد شبکه یاوران وقف علم و فناوری:

تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

هماهنگی و انتقال تجربیات در خصوص توسعه فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تبلیغی جهت فرهنگ سازی در حوزه وقف علم و فناوری

ایجاد تیم فعال و دغدغه مند مردمی جهت حضور فعال در اجتماعات مردمی جهت انجام فعالیتهای ترویج و فرهنگ سازی

شرح وظایف یاوران وقف علم و فناوری:

1)ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه، ارائه مشاوره های علمی و فنی به صاحبان پروژه های فناورانه و ...

2) تولید محتوی علمی در حوزه وقف علم و فناوری شامل تدوین کتاب های تخصصی، ویژه نامه، مقالات علمی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ...

3)تولید محتوی تبلیغی شامل: تهیه مطالب مناسب جهت تهیه بروشورها، بنرها، تراکت ها، تهیه سناریوها جهت کلیپ ها و مستندها، طراحی گرافیکی، طراحی سایت و اپلیکیشن و ...

4) فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی شامل: همکاری در برگزاری غرفه های ترویجی و فرهنگ سازی، همکاری در برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و همایش ها، همکاری در انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی در مساجد، بقاع متبرکه، نمازهای جمعه، اجتماعات مردمی و ...فرم ثبت نام یاوران وقف علم و فناوری

زمینه های همکاری

مشاهده همه مصاحبه ها با یاوران وقف علم و فناوری

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک استان در یک نگاه

9 3 1 1 3 1 1 31 3 176 4 1 2 4 4 2 1 1 3 3
 • خراسان رضوي176نفر
 • تهران31نفر
 • آذربايجان شرقي9نفر
 • قم4نفر
 • خراسان شمالي4نفر
 • فارس4نفر
 • مازندران3نفر
 • خراسان جنوبي3نفر
 • همدان3نفر
 • آذربايجان غربي3نفر
 • البرز3نفر
 • كرمان2نفر
 • سيستان و بلوچستان2نفر
 • اصفهان1نفر
 • لرستان1نفر
 • سمنان1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ايلام1نفر
 • گيلان1نفر
 • اردبيل1نفر

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک شهر در یک نگاه

 • مشهد146نفر
 • تهران31نفر
 • سبزوار10نفر
 • تبريز7نفر
 • قوچان5نفر
 • قم4نفر
 • بجنورد3نفر
 • كرج3نفر
 • نيشابور3نفر
 • همدان3نفر
 • تربت حيدريه3نفر
 • گناباد2نفر
 • شيراز2نفر
 • بيرجند2نفر
 • زاهدان2نفر
 • رشتخوار2نفر
 • بابل2نفر
 • كاشمر2نفر
 • خوي2نفر
 • هشترود2نفر
 • بروجرد1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ديلم1نفر
 • شيروان1نفر
 • فيروز آباد1نفر
 • اردبيل1نفر
 • كرمان1نفر
 • شاهرود1نفر
 • فريمان1نفر
 • سرخس1نفر
 • ساري1نفر
 • ايلام1نفر
 • زرند1نفر
 • رشت1نفر
 • اروميه1نفر
 • قائن1نفر
 • اقليد1نفر
 • نطنز1نفر

اسامی یاوران وقف علم و فناوری (254 نفر)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر و استان نوع همکاری
1امیرحسین اصغریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
2پیمان ایوبیآذربايجان غربي - اروميهارزیاب تولید محتوای علمی
3نیما بهنامگيلان - رشتارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
4سید عابد حسینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
5مهران رحمانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
6میلاد شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
7جعفر نوروزی دربندخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
8امید عادلخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
9امیر اخلاصی نیاخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
10محمد روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
11علیرضاروشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
12بی بی منصوره موسویانخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
13علی فعال پارساخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
14مرتضی شدهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
15اشرفی اتفاقیانهمدان - همدانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
16نقی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
17زهرا باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
18علی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
19مرتضی طاهرپور خلیل آبادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
20علیرضا دوانلوخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
21علی اصغر شاهانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
22علیرضا روحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
23فرهاد سربلندیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
24حسین عبادی فرتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی
25یاسر صداقتخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
26نیما مجری سازان طوسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
27طاهره نادیايلام - ايلامفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
28علی هادیانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
29سید حسین حمیدیقم - قمارزیاب
30محمدابراهیم زیروحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
31مائده یونسیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
32سحر ابریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
33محمد مهدی همتی دوستخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
34یوسف فرازندهتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
35فرهاد بهلولی شعفیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
36اقدس نیستانیخراسان شمالي - بجنوردارزیاب
37مینا نباتیان یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
38رضا طلبیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
39ملیحه فقیهی مقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
40علی عبداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
41پیمان حاجی رضاییخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
42رمضانعلی خرمیمازندران - ساريارزیاب تولید محتوای علمی
43مجید حسین زادهتهران - تهرانارزیاب
44رضا غیاثیتهران - تهرانارزیاب
45روح اله نوریتهران - تهرانارزیاب
46احمد خدادادی دربانتهران - تهرانارزیاب
47عليرضا شيرازيخراسان رضوي - نيشابورارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
48مهدی کیوانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
49محمد سریرافرازتهران - تهرانارزیاب
50سید حسین حجتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
51احسان رجبیانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
52سید مصطفی حسینی دشت بیاضخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی
53مهدی آمادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
54فرزانه یوسفی پورتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
55مرتضی اسکافی نوغانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
56مهلا احسنیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
57رضا خسروجردیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
58امیر حسین هاتفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
59هادی عیوضیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
60کبری قرئلیتهران - تهرانارزیاب
61داود مسعودیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
62محمدرضا صفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
63مهدی کردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
64حسین حسین دختخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
65علی دشتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
66علی اکبر زیروحیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
67سید احمد کریمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
68سيروس نخودچيخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
69مسعود منشدیالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
70مهدی یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
71بهزاد هرویخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
72فاطمه نوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
73وحیده فرهمند نیکوخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
74عسکری غلامزادهقم - قمارزیاب تولید محتوای علمی
75مجتبی میرزائیخراسان رضوي - قوچانارزیاب تولید محتوای علمی
76شهریار جاویدفردخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
77محمدحسین ذنوبیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
78خسرو اکبریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
79جلیل آخرتیخراسان رضوي - كاشمرتولید محتوای تبلیغی
80مریم غلامرضا پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
81زهرا قبادیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
82سیامک اصلانیان کلخورانالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
83علی فتحیخراسان رضوي - رشتخوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
84محبوبه پرورشخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
85حسن ثابتیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
86مسعود معاونیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
87محمد رضا شهرکیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
88سید سجاد صدیقیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب
89رضا معزی نسبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
90فاطمه اعتمادی رادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
91محیا باقری رفیعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
92مسعود رحمانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
93داود تفضلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
94علیرضا ایزدیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
95مهسا قربانی بوانیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
96جواد زارعخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
97فواد ششکلانی قالیبافخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
98مریم یعقوب پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
99محمد بهاریهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
100فائزه صفاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
101ناصر عبدیلزآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب
102فیروزه یونسی فرخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
103عباس الوانیخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
104مریم فرشچیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
105راضیه میرنژادخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
106مینا شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
107سید ایمان شریعتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
108سعید شفیعیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
109محمد ابوالحسنیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
110سعید آسوده یدکیخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای تبلیغی
111محمدحسین حیدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
112مهدی تویسرکانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
113محمد عذیریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
114علی اکبرپورخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
115حلما ملکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
116علی اکبر حداد مشهدریزهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
117محمدرضا شریفیكرمان - كرمانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
118رقیه پورولیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای تبلیغی
119مرتضی تقویخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
120جواد عباسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
121صالح عنایتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
122لیلاعرفانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
123نامنیخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
124آزاده جوادنژادخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
125غلامحسین نیکبختانخراسان رضوي - قوچانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
126موسی الرضا زارعخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
127محمد حسینخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
128سید مهدی میرشجاعان حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
129زهره ظهیرنژادخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
130سعید عرفانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
131علیرضا رضاییخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
132رضا غلامپورخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
133محمدمحمدزاده سرابخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
134عليرضا سليميخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
135علیرضا ریاضیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
136هاجر سوسن بلوچیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
137مسعود انوریآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
138نوید انوری پورخراسان رضوي - مشهدارزیاب
139موسی الرضا صادقیتهران - تهرانارزیاب
140علی لطفیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
141زهرا اسماعیلیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
142عذرا ایزانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
143علیرضا باقرانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
144آرزو کوهزادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
145سید مصطفی مرتضویخراسان شمالي - شيروانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
146فائزه عیالوارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
147مهسا جاودان مهرخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
148علی اسداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
149سیده مرضیه خالقی میرانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
150ناصرغلامیتهران - تهرانارزیاب
151حجت الاسلام سجاد قمری فامخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
152هادی برزوییخراسان رضوي - سبزوارارزیاب تولید محتوای علمی
153عبدالمجیدقصابیبوشهر - ديلمارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
154معصومه عباسیلرستان - بروجردتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
155حسن گردپورشهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
156دانیال محمدزاده شادمهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
157محمد بهرامیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
158امیرحسین حقیریانهمدان - همدانارزیاب تولید محتوای علمی
159مجید جمال آبادیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
160علیرضا مزرعی فراهانیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
161محسن رضوانيانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
162محمد حسن رنجبرتهران - تهرانارزیاب
163اسدالله حیدریآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
164محمدباقر کریمیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای تبلیغی
165ناصر داناییآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
166سعید علیشیریاصفهان - نطنزارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
167مجید فتحیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
168محمدرضا رضاییفارس - اقليدارزیاب تولید محتوای علمی
169سید محمد ضیاء مصطفویخراسان جنوبي - قائنتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
170سید سجاد موسویتهران - تهرانارزیاب
171یاشار نراقیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
172سوسن خلیلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
173فاطمه حاجی زادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
174هادی میرزازادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
175علی اکبر صفی اقدمآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
176مجید عاقلخراسان رضوي - كاشمرارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
177ابراهیم مودتمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
178سید مصطفی کریم پورمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
179علی غلامیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
180تکتم تکاملیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
181زهرا قادریكرمان - زرندتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
182زهرا روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
183مصطفی دستانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
184حسن طالبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
185محسن شکوهی فردخراسان رضوي - رشتخوارارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
186زهره قدمیاریخراسان رضوي - سرخستولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
187آفاق ترکانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
188مهسا سرحديخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
189علیرضا ابراهیمیخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
190راضیه عبدیل زادهآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی
191رضا امینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
192فاطمه قربانیالبرز - كرجتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
193محمد محسنیخراسان رضوي - فريمانتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
194سعیده نظافتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
195رضا رهبراردبيل - اردبيلارزیاب
196سحر بیداریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
197محمدرضا مقیمیقم - قمتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
198مرجانه خداترسخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
199محدثه رجبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
200پوریا پورجانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
201امیر عباس دهقانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
202سمیه پاک سرشتفارس - فيروز آبادارزیاب تولید محتوای علمی
203محمد رضا محمودیخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای تبلیغی
204عاطفه نجاتیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
205زهرا صباغيانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
206فهیمه فدائیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
207نوید پوراسفندیارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
208سوسن خسرویارخراسان شمالي - بجنوردارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
209محمد روح الامینیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
210حمید رابعیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
211اميررضا قدرتيخراسان رضوي - بوشهرتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
212فریبا گل افروزخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
213یونس برهانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
214علی جعفری زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
215محمدرضا انصاريخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی
216معصومهخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
217غلامرضا حجازیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
218رسول نجیبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
219حمیده صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
220محمد حسین نیکونژادتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
221محمد صادق سبط الشیخ انصاریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
222پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
223سجاد جعفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
224مرضیه یزدیهمدان - همدانتولید محتوای علمی
225اسماعیل ربانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
226جاوید نوبختخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
227محمد مهدی زادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
228یوسف احمدیقم - قمفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
229حجت الاسلام والمسلمین ایزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
230بابک قریشیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
231ساجده سلیمان زادگانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
232محمد فرزادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
233جلال عبدالعلیزادهآذربايجان شرقي - تبريزتولید محتوای علمی
234رضا چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای تبلیغی
235نجمه چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
236سینا فرهمندخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
237سجاد رضاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
238محمد فخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
239محمد صادق متقی پیشهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
240محمد ثامنیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
241امیرسالار علیزاده بذرافشانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
242محمد شکوری مقدمخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
243امیر عباس برزنونیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
244حمید میرزاپورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
245رضا کشمیریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
246ریحانه شاپوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
247جعفر رستگارخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
248محمد زینلیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
249جعفر زارعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
250حسین نیسانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
251رضامقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
252حسن نجفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
253مرتضی لنگریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
254سامان محمدیسمنان - شاهرودتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، امامت 58، پلاک 26

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136028775