حمایت معنوی

مقدمه:

شبکه یاوران وقف علم و فناوری به منظور ایجاد نهاد مردمی دغدغه مند جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و در قالب چهار کارگروه 1- ارزیاب و مشاور علمی پروژه های فناورانه و نوآورانه 2- تولید محتوی علمی 3- تولید محتوی تبلیغی 4- فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی در سراسر کشور ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد شبکه یاوران وقف علم و فناوری:

تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

هماهنگی و انتقال تجربیات در خصوص توسعه فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تبلیغی جهت فرهنگ سازی در حوزه وقف علم و فناوری

ایجاد تیم فعال و دغدغه مند مردمی جهت حضور فعال در اجتماعات مردمی جهت انجام فعالیتهای ترویج و فرهنگ سازی

شرح وظایف یاوران وقف علم و فناوری:

1)ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه، ارائه مشاوره های علمی و فنی به صاحبان پروژه های فناورانه و ...

2) تولید محتوی علمی در حوزه وقف علم و فناوری شامل تدوین کتاب های تخصصی، ویژه نامه، مقالات علمی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ...

3)تولید محتوی تبلیغی شامل: تهیه مطالب مناسب جهت تهیه بروشورها، بنرها، تراکت ها، تهیه سناریوها جهت کلیپ ها و مستندها، طراحی گرافیکی، طراحی سایت و اپلیکیشن و ...

4) فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی شامل: همکاری در برگزاری غرفه های ترویجی و فرهنگ سازی، همکاری در برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و همایش ها، همکاری در انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی در مساجد، بقاع متبرکه، نمازهای جمعه، اجتماعات مردمی و ...فرم ثبت نام یاوران وقف علم و فناوری

زمینه های همکاری

مشاهده همه مصاحبه ها با یاوران وقف علم و فناوری

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک استان در یک نگاه

13 3 1 1 3 1 1 32 3 184 4 1 2 6 4 3 1 1 3 3
 • خراسان رضوي184نفر
 • تهران32نفر
 • آذربايجان شرقي13نفر
 • فارس6نفر
 • قم4نفر
 • خراسان شمالي4نفر
 • همدان3نفر
 • آذربايجان غربي3نفر
 • البرز3نفر
 • كرمان3نفر
 • مازندران3نفر
 • خراسان جنوبي3نفر
 • سيستان و بلوچستان2نفر
 • ايلام1نفر
 • گيلان1نفر
 • اردبيل1نفر
 • اصفهان1نفر
 • لرستان1نفر
 • سمنان1نفر
 • بوشهر1نفر

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک شهر در یک نگاه

 • مشهد154نفر
 • تهران32نفر
 • تبريز11نفر
 • سبزوار10نفر
 • قوچان5نفر
 • قم4نفر
 • نيشابور3نفر
 • همدان3نفر
 • تربت حيدريه3نفر
 • بجنورد3نفر
 • شيراز3نفر
 • كرج3نفر
 • رشتخوار2نفر
 • بابل2نفر
 • كاشمر2نفر
 • خوي2نفر
 • اقليد2نفر
 • هشترود2نفر
 • گناباد2نفر
 • كرمان2نفر
 • بيرجند2نفر
 • زاهدان2نفر
 • سرخس1نفر
 • ساري1نفر
 • ايلام1نفر
 • زرند1نفر
 • رشت1نفر
 • اروميه1نفر
 • قائن1نفر
 • نطنز1نفر
 • بروجرد1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ديلم1نفر
 • شيروان1نفر
 • فيروز آباد1نفر
 • اردبيل1نفر
 • شاهرود1نفر
 • فريمان1نفر

اسامی یاوران وقف علم و فناوری (270 نفر)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر و استان نوع همکاری
1سید احسان خسرویآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
2نسترن حسامیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
3سولماز حضرتقلی زادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
4پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
5امیر محمدی ارکانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
6سعید سهرابیكرمان - كرمانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
7اکرم رزمی رضاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
8سید شهاب ابراهیمی حسینیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
9احمدجعفری پارساخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
10علی بیسجردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
11اعظم جمشیدیفارس - اقليدتولید محتوای علمی
12محمد وحیدیفارس - شيرازتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
13ايمان كورنگي تهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
14لیلا عرفانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
15سیدعبدالحمیدرحمانی حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
16زهراخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
17امیرحسین اصغریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
18پیمان ایوبیآذربايجان غربي - اروميهارزیاب تولید محتوای علمی
19نیما بهنامگيلان - رشتارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
20سید عابد حسینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
21مهران رحمانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
22میلاد شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
23جعفر نوروزی دربندخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
24امید عادلخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
25امیر اخلاصی نیاخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
26محمد روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
27علیرضاروشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
28بی بی منصوره موسویانخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
29علی فعال پارساخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
30مرتضی شدهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
31اشرفی اتفاقیانهمدان - همدانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
32نقی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
33زهرا باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
34علی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
35مرتضی طاهرپور خلیل آبادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
36علیرضا دوانلوخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
37علی اصغر شاهانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
38علیرضا روحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
39فرهاد سربلندیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
40حسین عبادی فرتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی
41یاسر صداقتخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
42نیما مجری سازان طوسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
43طاهره نادیايلام - ايلامفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
44علی هادیانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
45سید حسین حمیدیقم - قمارزیاب
46محمدابراهیم زیروحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
47مائده یونسیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
48سحر ابریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
49محمد مهدی همتی دوستخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
50یوسف فرازندهتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
51فرهاد بهلولی شعفیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
52اقدس نیستانیخراسان شمالي - بجنوردارزیاب
53مینا نباتیان یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
54رضا طلبیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
55ملیحه فقیهی مقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
56علی عبداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
57پیمان حاجی رضاییخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
58رمضانعلی خرمیمازندران - ساريارزیاب تولید محتوای علمی
59مجید حسین زادهتهران - تهرانارزیاب
60رضا غیاثیتهران - تهرانارزیاب
61روح اله نوریتهران - تهرانارزیاب
62احمد خدادادی دربانتهران - تهرانارزیاب
63عليرضا شيرازيخراسان رضوي - نيشابورارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
64مهدی کیوانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
65محمد سریرافرازتهران - تهرانارزیاب
66سید حسین حجتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
67احسان رجبیانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
68سید مصطفی حسینی دشت بیاضخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی
69مهدی آمادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
70فرزانه یوسفی پورتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
71مرتضی اسکافی نوغانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
72مهلا احسنیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
73رضا خسروجردیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
74امیر حسین هاتفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
75هادی عیوضیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
76کبری قرئلیتهران - تهرانارزیاب
77داود مسعودیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
78محمدرضا صفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
79مهدی کردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
80حسین حسین دختخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
81علی دشتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
82علی اکبر زیروحیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
83سید احمد کریمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
84سيروس نخودچيخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
85مسعود منشدیالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
86مهدی یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
87بهزاد هرویخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
88فاطمه نوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
89وحیده فرهمند نیکوخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
90عسکری غلامزادهقم - قمارزیاب تولید محتوای علمی
91مجتبی میرزائیخراسان رضوي - قوچانارزیاب تولید محتوای علمی
92شهریار جاویدفردخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
93محمدحسین ذنوبیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
94خسرو اکبریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
95جلیل آخرتیخراسان رضوي - كاشمرتولید محتوای تبلیغی
96مریم غلامرضا پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
97زهرا قبادیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
98سیامک اصلانیان کلخورانالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
99علی فتحیخراسان رضوي - رشتخوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
100محبوبه پرورشخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
101حسن ثابتیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
102مسعود معاونیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
103محمد رضا شهرکیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
104سید سجاد صدیقیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب
105رضا معزی نسبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
106فاطمه اعتمادی رادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
107محیا باقری رفیعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
108مسعود رحمانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
109داود تفضلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
110علیرضا ایزدیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
111مهسا قربانی بوانیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
112جواد زارعخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
113فواد ششکلانی قالیبافخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
114مریم یعقوب پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
115محمد بهاریهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
116فائزه صفاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
117ناصر عبدیلزآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب
118فیروزه یونسی فرخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
119عباس الوانیخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
120مریم فرشچیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
121راضیه میرنژادخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
122مینا شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
123سید ایمان شریعتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
124سعید شفیعیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
125محمد ابوالحسنیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
126سعید آسوده یدکیخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای تبلیغی
127محمدحسین حیدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
128مهدی تویسرکانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
129محمد عذیریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
130علی اکبرپورخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
131حلما ملکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
132علی اکبر حداد مشهدریزهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
133محمدرضا شریفیكرمان - كرمانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
134رقیه پورولیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای تبلیغی
135مرتضی تقویخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
136جواد عباسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
137صالح عنایتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
138لیلاعرفانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
139نامنیخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
140آزاده جوادنژادخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
141غلامحسین نیکبختانخراسان رضوي - قوچانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
142موسی الرضا زارعخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
143محمد حسینخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
144سید مهدی میرشجاعان حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
145زهره ظهیرنژادخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
146سعید عرفانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
147علیرضا رضاییخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
148رضا غلامپورخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
149محمدمحمدزاده سرابخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
150عليرضا سليميخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
151علیرضا ریاضیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
152هاجر سوسن بلوچیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
153مسعود انوریآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
154نوید انوری پورخراسان رضوي - مشهدارزیاب
155موسی الرضا صادقیتهران - تهرانارزیاب
156علی لطفیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
157زهرا اسماعیلیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
158عذرا ایزانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
159علیرضا باقرانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
160آرزو کوهزادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
161سید مصطفی مرتضویخراسان شمالي - شيروانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
162فائزه عیالوارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
163مهسا جاودان مهرخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
164علی اسداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
165سیده مرضیه خالقی میرانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
166ناصرغلامیتهران - تهرانارزیاب
167حجت الاسلام سجاد قمری فامخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
168هادی برزوییخراسان رضوي - سبزوارارزیاب تولید محتوای علمی
169عبدالمجیدقصابیبوشهر - ديلمارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
170معصومه عباسیلرستان - بروجردتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
171حسن گردپورشهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
172دانیال محمدزاده شادمهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
173محمد بهرامیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
174امیرحسین حقیریانهمدان - همدانارزیاب تولید محتوای علمی
175مجید جمال آبادیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
176علیرضا مزرعی فراهانیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
177محسن رضوانيانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
178محمد حسن رنجبرتهران - تهرانارزیاب
179اسدالله حیدریآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
180محمدباقر کریمیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای تبلیغی
181ناصر داناییآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
182سعید علیشیریاصفهان - نطنزارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
183مجید فتحیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
184محمدرضا رضاییفارس - اقليدارزیاب تولید محتوای علمی
185سید محمد ضیاء مصطفویخراسان جنوبي - قائنتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
186سید سجاد موسویتهران - تهرانارزیاب
187یاشار نراقیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
188سوسن خلیلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
189فاطمه حاجی زادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
190هادی میرزازادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
191علی اکبر صفی اقدمآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
192مجید عاقلخراسان رضوي - كاشمرارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
193ابراهیم مودتمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
194سید مصطفی کریم پورمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
195علی غلامیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
196تکتم تکاملیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
197زهرا قادریكرمان - زرندتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
198زهرا روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
199مصطفی دستانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
200حسن طالبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
201محسن شکوهی فردخراسان رضوي - رشتخوارارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
202زهره قدمیاریخراسان رضوي - سرخستولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
203آفاق ترکانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
204مهسا سرحديخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
205علیرضا ابراهیمیخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
206راضیه عبدیل زادهآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی
207رضا امینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
208فاطمه قربانیالبرز - كرجتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
209محمد محسنیخراسان رضوي - فريمانتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
210سعیده نظافتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
211رضا رهبراردبيل - اردبيلارزیاب
212سحر بیداریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
213محمدرضا مقیمیقم - قمتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
214مرجانه خداترسخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
215محدثه رجبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
216پوریا پورجانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
217امیر عباس دهقانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
218سمیه پاک سرشتفارس - فيروز آبادارزیاب تولید محتوای علمی
219محمد رضا محمودیخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای تبلیغی
220عاطفه نجاتیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
221زهرا صباغيانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
222فهیمه فدائیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
223نوید پوراسفندیارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
224سوسن خسرویارخراسان شمالي - بجنوردارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
225محمد روح الامینیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
226حمید رابعیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
227اميررضا قدرتيخراسان رضوي - بوشهرتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
228فریبا گل افروزخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
229یونس برهانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
230علی جعفری زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
231محمدرضا انصاريخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی
232معصومهخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
233غلامرضا حجازیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
234رسول نجیبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
235حمیده صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
236محمد حسین نیکونژادتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
237محمد صادق سبط الشیخ انصاریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
238پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
239سجاد جعفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
240مرضیه یزدیهمدان - همدانتولید محتوای علمی
241اسماعیل ربانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
242جاوید نوبختخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
243محمد مهدی زادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
244یوسف احمدیقم - قمفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
245حجت الاسلام والمسلمین ایزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
246بابک قریشیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
247ساجده سلیمان زادگانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
248محمد فرزادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
249جلال عبدالعلیزادهآذربايجان شرقي - تبريزتولید محتوای علمی
250رضا چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای تبلیغی
251نجمه چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
252سینا فرهمندخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
253سجاد رضاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
254محمد فخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
255محمد صادق متقی پیشهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
256محمد ثامنیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
257امیرسالار علیزاده بذرافشانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
258محمد شکوری مقدمخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
259امیر عباس برزنونیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
260حمید میرزاپورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
261رضا کشمیریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
262ریحانه شاپوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
263جعفر رستگارخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
264محمد زینلیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
265جعفر زارعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
266حسین نیسانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
267رضامقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
268حسن نجفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
269مرتضی لنگریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
270سامان محمدیسمنان - شاهرودتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، امامت 58، پلاک 26

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136028775