حمایت معنوی

مقدمه:

شبکه یاوران وقف علم و فناوری به منظور ایجاد نهاد مردمی دغدغه مند جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و در قالب چهار کارگروه 1- ارزیاب و مشاور علمی پروژه های فناورانه و نوآورانه 2- تولید محتوی علمی 3- تولید محتوی تبلیغی 4- فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی در سراسر کشور ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد شبکه یاوران وقف علم و فناوری:

تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

هماهنگی و انتقال تجربیات در خصوص توسعه فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تبلیغی جهت فرهنگ سازی در حوزه وقف علم و فناوری

ایجاد تیم فعال و دغدغه مند مردمی جهت حضور فعال در اجتماعات مردمی جهت انجام فعالیتهای ترویج و فرهنگ سازی

شرح وظایف یاوران وقف علم و فناوری:

1)ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه، ارائه مشاوره های علمی و فنی به صاحبان پروژه های فناورانه و ...

2) تولید محتوی علمی در حوزه وقف علم و فناوری شامل تدوین کتاب های تخصصی، ویژه نامه، مقالات علمی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ...

3)تولید محتوی تبلیغی شامل: تهیه مطالب مناسب جهت تهیه بروشورها، بنرها، تراکت ها، تهیه سناریوها جهت کلیپ ها و مستندها، طراحی گرافیکی، طراحی سایت و اپلیکیشن و ...

4) فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی شامل: همکاری در برگزاری غرفه های ترویجی و فرهنگ سازی، همکاری در برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و همایش ها، همکاری در انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی در مساجد، بقاع متبرکه، نمازهای جمعه، اجتماعات مردمی و ...فرم ثبت نام یاوران وقف علم و فناوری

زمینه های همکاری

مشاهده همه مصاحبه ها با یاوران وقف علم و فناوری

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک استان در یک نگاه

13 3 1 3 3 1 1 34 3 188 5 2 2 7 4 3 2 1 3 4 1
 • خراسان رضوي188نفر
 • تهران34نفر
 • آذربايجان شرقي13نفر
 • فارس7نفر
 • خراسان شمالي5نفر
 • قم4نفر
 • همدان4نفر
 • مازندران3نفر
 • خراسان جنوبي3نفر
 • اصفهان3نفر
 • آذربايجان غربي3نفر
 • البرز3نفر
 • كرمان3نفر
 • سمنان2نفر
 • سيستان و بلوچستان2نفر
 • گيلان2نفر
 • لرستان1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ايلام1نفر
 • يزد1نفر
 • اردبيل1نفر

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک شهر در یک نگاه

 • مشهد158نفر
 • تهران34نفر
 • تبريز11نفر
 • سبزوار10نفر
 • قوچان5نفر
 • بجنورد4نفر
 • قم4نفر
 • شيراز3نفر
 • كرج3نفر
 • نيشابور3نفر
 • همدان3نفر
 • تربت حيدريه3نفر
 • كرمان2نفر
 • بيرجند2نفر
 • زاهدان2نفر
 • رشتخوار2نفر
 • رشت2نفر
 • بابل2نفر
 • كاشمر2نفر
 • خوي2نفر
 • اصفهان2نفر
 • اقليد2نفر
 • هشترود2نفر
 • گناباد2نفر
 • بوشهر1نفر
 • ديلم1نفر
 • شيروان1نفر
 • فيروز آباد1نفر
 • اردبيل1نفر
 • شاهرود1نفر
 • فريمان1نفر
 • سرخس1نفر
 • ساري1نفر
 • ايلام1نفر
 • زرند1نفر
 • اروميه1نفر
 • استهبان1نفر
 • قائن1نفر
 • سمنان1نفر
 • نطنز1نفر
 • نهاوند1نفر
 • يزد1نفر
 • بروجرد1نفر

اسامی یاوران وقف علم و فناوری (284 نفر)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر و استان نوع همکاری
1احسان فلاح تفتیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
2مهدی جعفری ندوشنيزد - يزدتولید محتوای علمی
3امیرحسین بادکوبیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
4میلادیزدان پناهیهمدان - نهاوندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
5وحید آزادزادهخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
6مجتبي حسين زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
7محمدرضا خاتمیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
8علی رشیدیتهران - تهرانارزیاب
9محمود نظرنیاگيلان - رشتارزیاب تولید محتوای علمی
10فرزانه فلاح خنامانسمنان - سمنانارزیاب
11محمد ضیائیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
12دلارام صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
13محمد مهدی پریشفارس - استهبانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
14سیدرحمان میرزائیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
15سید احسان خسرویآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
16نسترن حسامیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
17سولماز حضرتقلی زادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
18پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
19امیر محمدی ارکانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
20سعید سهرابیكرمان - كرمانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
21اکرم رزمی رضاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
22سید شهاب ابراهیمی حسینیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
23احمدجعفری پارساخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
24علی بیسجردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
25اعظم جمشیدیفارس - اقليدتولید محتوای علمی
26محمد وحیدیفارس - شيرازتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
27ايمان كورنگي تهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
28لیلا عرفانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
29سیدعبدالحمیدرحمانی حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
30زهراخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
31امیرحسین اصغریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
32پیمان ایوبیآذربايجان غربي - اروميهارزیاب تولید محتوای علمی
33نیما بهنامگيلان - رشتارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
34سید عابد حسینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
35مهران رحمانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
36میلاد شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
37جعفر نوروزی دربندخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
38امید عادلخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
39امیر اخلاصی نیاخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
40محمد روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
41علیرضاروشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
42بی بی منصوره موسویانخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
43علی فعال پارساخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
44مرتضی شدهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
45اشرفی اتفاقیانهمدان - همدانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
46نقی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
47زهرا باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
48علی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
49مرتضی طاهرپور خلیل آبادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
50علیرضا دوانلوخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
51علی اصغر شاهانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
52علیرضا روحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
53فرهاد سربلندیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
54حسین عبادی فرتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی
55یاسر صداقتخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
56نیما مجری سازان طوسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
57طاهره نادیايلام - ايلامفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
58علی هادیانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
59سید حسین حمیدیقم - قمارزیاب
60محمدابراهیم زیروحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
61مائده یونسیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
62سحر ابریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
63محمد مهدی همتی دوستخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
64یوسف فرازندهتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
65فرهاد بهلولی شعفیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
66اقدس نیستانیخراسان شمالي - بجنوردارزیاب
67مینا نباتیان یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
68رضا طلبیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
69ملیحه فقیهی مقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
70علی عبداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
71پیمان حاجی رضاییخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
72رمضانعلی خرمیمازندران - ساريارزیاب تولید محتوای علمی
73مجید حسین زادهتهران - تهرانارزیاب
74رضا غیاثیتهران - تهرانارزیاب
75روح اله نوریتهران - تهرانارزیاب
76احمد خدادادی دربانتهران - تهرانارزیاب
77عليرضا شيرازيخراسان رضوي - نيشابورارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
78مهدی کیوانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
79محمد سریرافرازتهران - تهرانارزیاب
80سید حسین حجتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
81احسان رجبیانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
82سید مصطفی حسینی دشت بیاضخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی
83مهدی آمادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
84فرزانه یوسفی پورتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
85مرتضی اسکافی نوغانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
86مهلا احسنیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
87رضا خسروجردیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
88امیر حسین هاتفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
89هادی عیوضیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
90کبری قرئلیتهران - تهرانارزیاب
91داود مسعودیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
92محمدرضا صفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
93مهدی کردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
94حسین حسین دختخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
95علی دشتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
96علی اکبر زیروحیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
97سید احمد کریمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
98سيروس نخودچيخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
99مسعود منشدیالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
100مهدی یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
101بهزاد هرویخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
102فاطمه نوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
103وحیده فرهمند نیکوخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
104عسکری غلامزادهقم - قمارزیاب تولید محتوای علمی
105مجتبی میرزائیخراسان رضوي - قوچانارزیاب تولید محتوای علمی
106شهریار جاویدفردخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
107محمدحسین ذنوبیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
108خسرو اکبریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
109جلیل آخرتیخراسان رضوي - كاشمرتولید محتوای تبلیغی
110مریم غلامرضا پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
111زهرا قبادیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
112سیامک اصلانیان کلخورانالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
113علی فتحیخراسان رضوي - رشتخوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
114محبوبه پرورشخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
115حسن ثابتیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
116مسعود معاونیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
117محمد رضا شهرکیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
118سید سجاد صدیقیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب
119رضا معزی نسبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
120فاطمه اعتمادی رادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
121محیا باقری رفیعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
122مسعود رحمانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
123داود تفضلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
124علیرضا ایزدیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
125مهسا قربانی بوانیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
126جواد زارعخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
127فواد ششکلانی قالیبافخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
128مریم یعقوب پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
129محمد بهاریهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
130فائزه صفاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
131ناصر عبدیلزآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب
132فیروزه یونسی فرخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
133عباس الوانیخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
134مریم فرشچیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
135راضیه میرنژادخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
136مینا شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
137سید ایمان شریعتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
138سعید شفیعیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
139محمد ابوالحسنیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
140سعید آسوده یدکیخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای تبلیغی
141محمدحسین حیدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
142مهدی تویسرکانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
143محمد عذیریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
144علی اکبرپورخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
145حلما ملکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
146علی اکبر حداد مشهدریزهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
147محمدرضا شریفیكرمان - كرمانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
148رقیه پورولیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای تبلیغی
149مرتضی تقویخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
150جواد عباسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
151صالح عنایتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
152لیلاعرفانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
153نامنیخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
154آزاده جوادنژادخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
155غلامحسین نیکبختانخراسان رضوي - قوچانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
156موسی الرضا زارعخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
157محمد حسینخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
158سید مهدی میرشجاعان حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
159زهره ظهیرنژادخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
160سعید عرفانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
161علیرضا رضاییخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
162رضا غلامپورخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
163محمدمحمدزاده سرابخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
164عليرضا سليميخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
165علیرضا ریاضیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
166هاجر سوسن بلوچیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
167مسعود انوریآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
168نوید انوری پورخراسان رضوي - مشهدارزیاب
169موسی الرضا صادقیتهران - تهرانارزیاب
170علی لطفیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
171زهرا اسماعیلیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
172عذرا ایزانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
173علیرضا باقرانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
174آرزو کوهزادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
175سید مصطفی مرتضویخراسان شمالي - شيروانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
176فائزه عیالوارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
177مهسا جاودان مهرخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
178علی اسداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
179سیده مرضیه خالقی میرانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
180ناصرغلامیتهران - تهرانارزیاب
181حجت الاسلام سجاد قمری فامخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
182هادی برزوییخراسان رضوي - سبزوارارزیاب تولید محتوای علمی
183عبدالمجیدقصابیبوشهر - ديلمارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
184معصومه عباسیلرستان - بروجردتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
185حسن گردپورشهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
186دانیال محمدزاده شادمهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
187محمد بهرامیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
188امیرحسین حقیریانهمدان - همدانارزیاب تولید محتوای علمی
189مجید جمال آبادیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
190علیرضا مزرعی فراهانیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
191محسن رضوانيانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
192محمد حسن رنجبرتهران - تهرانارزیاب
193اسدالله حیدریآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
194محمدباقر کریمیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای تبلیغی
195ناصر داناییآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
196سعید علیشیریاصفهان - نطنزارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
197مجید فتحیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
198محمدرضا رضاییفارس - اقليدارزیاب تولید محتوای علمی
199سید محمد ضیاء مصطفویخراسان جنوبي - قائنتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
200سید سجاد موسویتهران - تهرانارزیاب
201یاشار نراقیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
202سوسن خلیلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
203فاطمه حاجی زادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
204هادی میرزازادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
205علی اکبر صفی اقدمآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
206مجید عاقلخراسان رضوي - كاشمرارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
207ابراهیم مودتمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
208سید مصطفی کریم پورمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
209علی غلامیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
210تکتم تکاملیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
211زهرا قادریكرمان - زرندتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
212زهرا روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
213مصطفی دستانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
214حسن طالبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
215محسن شکوهی فردخراسان رضوي - رشتخوارارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
216زهره قدمیاریخراسان رضوي - سرخستولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
217آفاق ترکانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
218مهسا سرحديخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
219علیرضا ابراهیمیخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
220راضیه عبدیل زادهآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی
221رضا امینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
222فاطمه قربانیالبرز - كرجتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
223محمد محسنیخراسان رضوي - فريمانتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
224سعیده نظافتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
225رضا رهبراردبيل - اردبيلارزیاب
226سحر بیداریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
227محمدرضا مقیمیقم - قمتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
228مرجانه خداترسخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
229محدثه رجبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
230پوریا پورجانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
231امیر عباس دهقانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
232سمیه پاک سرشتفارس - فيروز آبادارزیاب تولید محتوای علمی
233محمد رضا محمودیخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای تبلیغی
234عاطفه نجاتیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
235زهرا صباغيانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
236فهیمه فدائیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
237نوید پوراسفندیارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
238سوسن خسرویارخراسان شمالي - بجنوردارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
239محمد روح الامینیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
240حمید رابعیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
241اميررضا قدرتيخراسان رضوي - بوشهرتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
242فریبا گل افروزخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
243یونس برهانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
244علی جعفری زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
245محمدرضا انصاريخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی
246معصومهخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
247غلامرضا حجازیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
248رسول نجیبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
249حمیده صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
250محمد حسین نیکونژادتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
251محمد صادق سبط الشیخ انصاریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
252پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
253سجاد جعفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
254مرضیه یزدیهمدان - همدانتولید محتوای علمی
255اسماعیل ربانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
256جاوید نوبختخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
257محمد مهدی زادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
258یوسف احمدیقم - قمفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
259حجت الاسلام والمسلمین ایزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
260بابک قریشیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
261ساجده سلیمان زادگانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
262محمد فرزادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
263جلال عبدالعلیزادهآذربايجان شرقي - تبريزتولید محتوای علمی
264رضا چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای تبلیغی
265نجمه چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
266سینا فرهمندخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
267سجاد رضاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
268محمد فخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
269محمد صادق متقی پیشهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
270محمد ثامنیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
271امیرسالار علیزاده بذرافشانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
272محمد شکوری مقدمخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
273امیر عباس برزنونیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
274حمید میرزاپورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
275رضا کشمیریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
276ریحانه شاپوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
277جعفر رستگارخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
278محمد زینلیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
279جعفر زارعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
280حسین نیسانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
281رضامقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
282حسن نجفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
283مرتضی لنگریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
284سامان محمدیسمنان - شاهرودتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، وکیل آباد 17، معاد 4، پلاک 111

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136011631