حمایت معنوی

مقدمه:

شبکه یاوران وقف علم و فناوری به منظور ایجاد نهاد مردمی دغدغه مند جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و در قالب چهار کارگروه 1- ارزیاب و مشاور علمی پروژه های فناورانه و نوآورانه 2- تولید محتوی علمی 3- تولید محتوی تبلیغی 4- فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی در سراسر کشور ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد شبکه یاوران وقف علم و فناوری:

تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

هماهنگی و انتقال تجربیات در خصوص توسعه فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تبلیغی جهت فرهنگ سازی در حوزه وقف علم و فناوری

ایجاد تیم فعال و دغدغه مند مردمی جهت حضور فعال در اجتماعات مردمی جهت انجام فعالیتهای ترویج و فرهنگ سازی

شرح وظایف یاوران وقف علم و فناوری:

1)ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه، ارائه مشاوره های علمی و فنی به صاحبان پروژه های فناورانه و ...

2) تولید محتوی علمی در حوزه وقف علم و فناوری شامل تدوین کتاب های تخصصی، ویژه نامه، مقالات علمی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ...

3)تولید محتوی تبلیغی شامل: تهیه مطالب مناسب جهت تهیه بروشورها، بنرها، تراکت ها، تهیه سناریوها جهت کلیپ ها و مستندها، طراحی گرافیکی، طراحی سایت و اپلیکیشن و ...

4) فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی شامل: همکاری در برگزاری غرفه های ترویجی و فرهنگ سازی، همکاری در برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و همایش ها، همکاری در انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی در مساجد، بقاع متبرکه، نمازهای جمعه، اجتماعات مردمی و ...فرم ثبت نام یاوران وقف علم و فناوری

زمینه های همکاری

مشاهده همه مصاحبه ها با یاوران وقف علم و فناوری

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک استان در یک نگاه

13 3 1 3 3 1 1 38 3 190 5 2 2 8 4 3 2 1 4 4 1
 • خراسان رضوي190نفر
 • تهران38نفر
 • آذربايجان شرقي13نفر
 • فارس8نفر
 • خراسان شمالي5نفر
 • مازندران4نفر
 • قم4نفر
 • همدان4نفر
 • آذربايجان غربي3نفر
 • البرز3نفر
 • كرمان3نفر
 • خراسان جنوبي3نفر
 • اصفهان3نفر
 • سمنان2نفر
 • سيستان و بلوچستان2نفر
 • گيلان2نفر
 • اردبيل1نفر
 • لرستان1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ايلام1نفر
 • يزد1نفر

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک شهر در یک نگاه

 • مشهد159نفر
 • تهران38نفر
 • تبريز11نفر
 • سبزوار10نفر
 • قوچان5نفر
 • بجنورد4نفر
 • شيراز4نفر
 • قم4نفر
 • همدان3نفر
 • تربت حيدريه3نفر
 • كرج3نفر
 • نيشابور3نفر
 • بابل2نفر
 • كاشمر2نفر
 • خوي2نفر
 • اصفهان2نفر
 • اقليد2نفر
 • هشترود2نفر
 • گناباد2نفر
 • كرمان2نفر
 • بيرجند2نفر
 • زاهدان2نفر
 • رشتخوار2نفر
 • رشت2نفر
 • اروميه1نفر
 • استهبان1نفر
 • قائن1نفر
 • سمنان1نفر
 • نطنز1نفر
 • نهاوند1نفر
 • يزد1نفر
 • بروجرد1نفر
 • تربت جام1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ديلم1نفر
 • آمل1نفر
 • شيروان1نفر
 • فيروز آباد1نفر
 • اردبيل1نفر
 • شاهرود1نفر
 • فريمان1نفر
 • سرخس1نفر
 • ساري1نفر
 • ايلام1نفر
 • زرند1نفر

اسامی یاوران وقف علم و فناوری (292 نفر)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر و استان نوع همکاری
1ریحانه یزدانی اصفهانی نژاد تهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
2عبدالرضا عزیزکمالیمازندران - آملتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
3مرضیه اکبریخراسان رضوي - تربت جامتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
4مشکات بابائیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
5علی رنجبرکیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی
6نوید میبدی نیکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
7حامد مهرآراتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
8زینب بیگم نورمحمدی فارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
9احسان فلاح تفتیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
10مهدی جعفری ندوشنيزد - يزدتولید محتوای علمی
11امیرحسین بادکوبیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
12میلادیزدان پناهیهمدان - نهاوندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
13وحید آزادزادهخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
14مجتبي حسين زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
15محمدرضا خاتمیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
16علی رشیدیتهران - تهرانارزیاب
17محمود نظرنیاگيلان - رشتارزیاب تولید محتوای علمی
18فرزانه فلاح خنامانسمنان - سمنانارزیاب
19محمد ضیائیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
20دلارام صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
21محمد مهدی پریشفارس - استهبانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
22سیدرحمان میرزائیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
23سید احسان خسرویآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
24نسترن حسامیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
25سولماز حضرتقلی زادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
26پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
27امیر محمدی ارکانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
28سعید سهرابیكرمان - كرمانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
29اکرم رزمی رضاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
30سید شهاب ابراهیمی حسینیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
31احمدجعفری پارساخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
32علی بیسجردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
33اعظم جمشیدیفارس - اقليدتولید محتوای علمی
34محمد وحیدیفارس - شيرازتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
35ايمان كورنگي تهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
36لیلا عرفانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
37سیدعبدالحمیدرحمانی حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
38زهراخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
39امیرحسین اصغریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
40پیمان ایوبیآذربايجان غربي - اروميهارزیاب تولید محتوای علمی
41نیما بهنامگيلان - رشتارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
42سید عابد حسینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
43مهران رحمانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
44میلاد شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
45جعفر نوروزی دربندخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
46امید عادلخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
47امیر اخلاصی نیاخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
48محمد روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
49علیرضاروشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
50بی بی منصوره موسویانخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
51علی فعال پارساخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
52مرتضی شدهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
53اشرفی اتفاقیانهمدان - همدانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
54نقی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
55زهرا باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
56علی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
57مرتضی طاهرپور خلیل آبادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
58علیرضا دوانلوخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
59علی اصغر شاهانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
60علیرضا روحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
61فرهاد سربلندیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
62حسین عبادی فرتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی
63یاسر صداقتخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
64نیما مجری سازان طوسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
65طاهره نادیايلام - ايلامفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
66علی هادیانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
67سید حسین حمیدیقم - قمارزیاب
68محمدابراهیم زیروحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
69مائده یونسیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
70سحر ابریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
71محمد مهدی همتی دوستخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
72یوسف فرازندهتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
73فرهاد بهلولی شعفیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
74اقدس نیستانیخراسان شمالي - بجنوردارزیاب
75مینا نباتیان یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
76رضا طلبیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
77ملیحه فقیهی مقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
78علی عبداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
79پیمان حاجی رضاییخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
80رمضانعلی خرمیمازندران - ساريارزیاب تولید محتوای علمی
81مجید حسین زادهتهران - تهرانارزیاب
82رضا غیاثیتهران - تهرانارزیاب
83روح اله نوریتهران - تهرانارزیاب
84احمد خدادادی دربانتهران - تهرانارزیاب
85عليرضا شيرازيخراسان رضوي - نيشابورارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
86مهدی کیوانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
87محمد سریرافرازتهران - تهرانارزیاب
88سید حسین حجتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
89احسان رجبیانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
90سید مصطفی حسینی دشت بیاضخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی
91مهدی آمادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
92فرزانه یوسفی پورتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
93مرتضی اسکافی نوغانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
94مهلا احسنیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
95رضا خسروجردیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
96امیر حسین هاتفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
97هادی عیوضیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
98کبری قرئلیتهران - تهرانارزیاب
99داود مسعودیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
100محمدرضا صفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
101مهدی کردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
102حسین حسین دختخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
103علی دشتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
104علی اکبر زیروحیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
105سید احمد کریمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
106سيروس نخودچيخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
107مسعود منشدیالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
108مهدی یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
109بهزاد هرویخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
110فاطمه نوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
111وحیده فرهمند نیکوخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
112عسکری غلامزادهقم - قمارزیاب تولید محتوای علمی
113مجتبی میرزائیخراسان رضوي - قوچانارزیاب تولید محتوای علمی
114شهریار جاویدفردخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
115محمدحسین ذنوبیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
116خسرو اکبریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
117جلیل آخرتیخراسان رضوي - كاشمرتولید محتوای تبلیغی
118مریم غلامرضا پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
119زهرا قبادیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
120سیامک اصلانیان کلخورانالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
121علی فتحیخراسان رضوي - رشتخوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
122محبوبه پرورشخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
123حسن ثابتیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
124مسعود معاونیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
125محمد رضا شهرکیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
126سید سجاد صدیقیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب
127رضا معزی نسبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
128فاطمه اعتمادی رادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
129محیا باقری رفیعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
130مسعود رحمانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
131داود تفضلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
132علیرضا ایزدیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
133مهسا قربانی بوانیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
134جواد زارعخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
135فواد ششکلانی قالیبافخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
136مریم یعقوب پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
137محمد بهاریهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
138فائزه صفاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
139ناصر عبدیلزآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب
140فیروزه یونسی فرخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
141عباس الوانیخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
142مریم فرشچیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
143راضیه میرنژادخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
144مینا شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
145سید ایمان شریعتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
146سعید شفیعیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
147محمد ابوالحسنیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
148سعید آسوده یدکیخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای تبلیغی
149محمدحسین حیدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
150مهدی تویسرکانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
151محمد عذیریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
152علی اکبرپورخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
153حلما ملکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
154علی اکبر حداد مشهدریزهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
155محمدرضا شریفیكرمان - كرمانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
156رقیه پورولیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای تبلیغی
157مرتضی تقویخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
158جواد عباسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
159صالح عنایتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
160لیلاعرفانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
161نامنیخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
162آزاده جوادنژادخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
163غلامحسین نیکبختانخراسان رضوي - قوچانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
164موسی الرضا زارعخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
165محمد حسینخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
166سید مهدی میرشجاعان حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
167زهره ظهیرنژادخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
168سعید عرفانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
169علیرضا رضاییخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
170رضا غلامپورخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
171محمدمحمدزاده سرابخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
172عليرضا سليميخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
173علیرضا ریاضیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
174هاجر سوسن بلوچیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
175مسعود انوریآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
176نوید انوری پورخراسان رضوي - مشهدارزیاب
177موسی الرضا صادقیتهران - تهرانارزیاب
178علی لطفیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
179زهرا اسماعیلیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
180عذرا ایزانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
181علیرضا باقرانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
182آرزو کوهزادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
183سید مصطفی مرتضویخراسان شمالي - شيروانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
184فائزه عیالوارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
185مهسا جاودان مهرخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
186علی اسداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
187سیده مرضیه خالقی میرانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
188ناصرغلامیتهران - تهرانارزیاب
189حجت الاسلام سجاد قمری فامخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
190هادی برزوییخراسان رضوي - سبزوارارزیاب تولید محتوای علمی
191عبدالمجیدقصابیبوشهر - ديلمارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
192معصومه عباسیلرستان - بروجردتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
193حسن گردپورشهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
194دانیال محمدزاده شادمهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
195محمد بهرامیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
196امیرحسین حقیریانهمدان - همدانارزیاب تولید محتوای علمی
197مجید جمال آبادیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
198علیرضا مزرعی فراهانیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
199محسن رضوانيانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
200محمد حسن رنجبرتهران - تهرانارزیاب
201اسدالله حیدریآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
202محمدباقر کریمیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای تبلیغی
203ناصر داناییآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
204سعید علیشیریاصفهان - نطنزارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
205مجید فتحیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
206محمدرضا رضاییفارس - اقليدارزیاب تولید محتوای علمی
207سید محمد ضیاء مصطفویخراسان جنوبي - قائنتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
208سید سجاد موسویتهران - تهرانارزیاب
209یاشار نراقیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
210سوسن خلیلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
211فاطمه حاجی زادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
212هادی میرزازادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
213علی اکبر صفی اقدمآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
214مجید عاقلخراسان رضوي - كاشمرارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
215ابراهیم مودتمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
216سید مصطفی کریم پورمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
217علی غلامیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
218تکتم تکاملیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
219زهرا قادریكرمان - زرندتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
220زهرا روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
221مصطفی دستانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
222حسن طالبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
223محسن شکوهی فردخراسان رضوي - رشتخوارارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
224زهره قدمیاریخراسان رضوي - سرخستولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
225آفاق ترکانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
226مهسا سرحديخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
227علیرضا ابراهیمیخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
228راضیه عبدیل زادهآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی
229رضا امینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
230فاطمه قربانیالبرز - كرجتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
231محمد محسنیخراسان رضوي - فريمانتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
232سعیده نظافتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
233رضا رهبراردبيل - اردبيلارزیاب
234سحر بیداریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
235محمدرضا مقیمیقم - قمتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
236مرجانه خداترسخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
237محدثه رجبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
238پوریا پورجانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
239امیر عباس دهقانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
240سمیه پاک سرشتفارس - فيروز آبادارزیاب تولید محتوای علمی
241محمد رضا محمودیخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای تبلیغی
242عاطفه نجاتیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
243زهرا صباغيانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
244فهیمه فدائیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
245نوید پوراسفندیارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
246سوسن خسرویارخراسان شمالي - بجنوردارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
247محمد روح الامینیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
248حمید رابعیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
249اميررضا قدرتيخراسان رضوي - بوشهرتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
250فریبا گل افروزخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
251یونس برهانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
252علی جعفری زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
253محمدرضا انصاريخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی
254معصومهخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
255غلامرضا حجازیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
256رسول نجیبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
257حمیده صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
258محمد حسین نیکونژادتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
259محمد صادق سبط الشیخ انصاریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
260پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
261سجاد جعفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
262مرضیه یزدیهمدان - همدانتولید محتوای علمی
263اسماعیل ربانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
264جاوید نوبختخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
265محمد مهدی زادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
266یوسف احمدیقم - قمفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
267حجت الاسلام والمسلمین ایزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
268بابک قریشیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
269ساجده سلیمان زادگانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
270محمد فرزادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
271جلال عبدالعلیزادهآذربايجان شرقي - تبريزتولید محتوای علمی
272رضا چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای تبلیغی
273نجمه چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
274سینا فرهمندخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
275سجاد رضاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
276محمد فخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
277محمد صادق متقی پیشهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
278محمد ثامنیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
279امیرسالار علیزاده بذرافشانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
280محمد شکوری مقدمخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
281امیر عباس برزنونیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
282حمید میرزاپورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
283رضا کشمیریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
284ریحانه شاپوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
285جعفر رستگارخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
286محمد زینلیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
287جعفر زارعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
288حسین نیسانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
289رضامقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
290حسن نجفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
291مرتضی لنگریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
292سامان محمدیسمنان - شاهرودتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، وکیل آباد 17، معاد 4، پلاک 111

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136011631