حمایت معنوی

مقدمه:

شبکه یاوران وقف علم و فناوری به منظور ایجاد نهاد مردمی دغدغه مند جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و در قالب چهار کارگروه 1- ارزیاب و مشاور علمی پروژه های فناورانه و نوآورانه 2- تولید محتوی علمی 3- تولید محتوی تبلیغی 4- فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی در سراسر کشور ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد شبکه یاوران وقف علم و فناوری:

تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

هماهنگی و انتقال تجربیات در خصوص توسعه فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تبلیغی جهت فرهنگ سازی در حوزه وقف علم و فناوری

ایجاد تیم فعال و دغدغه مند مردمی جهت حضور فعال در اجتماعات مردمی جهت انجام فعالیتهای ترویج و فرهنگ سازی

شرح وظایف یاوران وقف علم و فناوری:

1)ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه، ارائه مشاوره های علمی و فنی به صاحبان پروژه های فناورانه و ...

2) تولید محتوی علمی در حوزه وقف علم و فناوری شامل تدوین کتاب های تخصصی، ویژه نامه، مقالات علمی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ...

3)تولید محتوی تبلیغی شامل: تهیه مطالب مناسب جهت تهیه بروشورها، بنرها، تراکت ها، تهیه سناریوها جهت کلیپ ها و مستندها، طراحی گرافیکی، طراحی سایت و اپلیکیشن و ...

4) فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی شامل: همکاری در برگزاری غرفه های ترویجی و فرهنگ سازی، همکاری در برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و همایش ها، همکاری در انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی در مساجد، بقاع متبرکه، نمازهای جمعه، اجتماعات مردمی و ...فرم ثبت نام یاوران وقف علم و فناوری

زمینه های همکاری

مشاهده همه مصاحبه ها با یاوران وقف علم و فناوری

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک استان در یک نگاه

13 3 1 3 3 1 1 38 3 195 5 2 2 8 4 3 2 1 4 4 1
 • خراسان رضوي195نفر
 • تهران38نفر
 • آذربايجان شرقي13نفر
 • فارس8نفر
 • خراسان شمالي5نفر
 • مازندران4نفر
 • قم4نفر
 • همدان4نفر
 • البرز3نفر
 • كرمان3نفر
 • خراسان جنوبي3نفر
 • اصفهان3نفر
 • آذربايجان غربي3نفر
 • سمنان2نفر
 • سيستان و بلوچستان2نفر
 • گيلان2نفر
 • اردبيل1نفر
 • لرستان1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ايلام1نفر
 • يزد1نفر

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک شهر در یک نگاه

 • مشهد162نفر
 • تهران38نفر
 • سبزوار11نفر
 • تبريز11نفر
 • قوچان5نفر
 • بجنورد4نفر
 • شيراز4نفر
 • نيشابور4نفر
 • قم4نفر
 • كرج3نفر
 • همدان3نفر
 • تربت حيدريه3نفر
 • خوي2نفر
 • اصفهان2نفر
 • اقليد2نفر
 • هشترود2نفر
 • گناباد2نفر
 • كرمان2نفر
 • بيرجند2نفر
 • زاهدان2نفر
 • رشتخوار2نفر
 • رشت2نفر
 • بابل2نفر
 • كاشمر2نفر
 • قائن1نفر
 • سمنان1نفر
 • نطنز1نفر
 • نهاوند1نفر
 • يزد1نفر
 • بروجرد1نفر
 • تربت جام1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ديلم1نفر
 • آمل1نفر
 • شيروان1نفر
 • فيروز آباد1نفر
 • اردبيل1نفر
 • شاهرود1نفر
 • فريمان1نفر
 • سرخس1نفر
 • ساري1نفر
 • ايلام1نفر
 • زرند1نفر
 • اروميه1نفر
 • استهبان1نفر

اسامی یاوران وقف علم و فناوری (297 نفر)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر و استان نوع همکاری
1امیر رافعیخراسان رضوي - نيشابورفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
2امیر نکودریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
3سید علیرضا بنی فاطمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
4امیرحسین صدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
5ریحانه صباغ زاده خراسان رضوي - سبزوارارزیاب
6ریحانه یزدانی اصفهانی نژاد تهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
7عبدالرضا عزیزکمالیمازندران - آملتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
8مرضیه اکبریخراسان رضوي - تربت جامتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
9مشکات بابائیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
10علی رنجبرکیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی
11نوید میبدی نیکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
12حامد مهرآراتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
13زینب بیگم نورمحمدی فارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
14احسان فلاح تفتیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
15مهدی جعفری ندوشنيزد - يزدتولید محتوای علمی
16امیرحسین بادکوبیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
17میلادیزدان پناهیهمدان - نهاوندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
18وحید آزادزادهخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
19مجتبي حسين زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
20محمدرضا خاتمیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
21علی رشیدیتهران - تهرانارزیاب
22محمود نظرنیاگيلان - رشتارزیاب تولید محتوای علمی
23فرزانه فلاح خنامانسمنان - سمنانارزیاب
24محمد ضیائیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
25دلارام صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
26محمد مهدی پریشفارس - استهبانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
27سیدرحمان میرزائیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
28سید احسان خسرویآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
29نسترن حسامیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
30سولماز حضرتقلی زادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
31پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
32امیر محمدی ارکانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
33سعید سهرابیكرمان - كرمانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
34اکرم رزمی رضاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
35سید شهاب ابراهیمی حسینیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
36احمدجعفری پارساخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
37علی بیسجردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
38اعظم جمشیدیفارس - اقليدتولید محتوای علمی
39محمد وحیدیفارس - شيرازتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
40ايمان كورنگي تهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
41لیلا عرفانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
42سیدعبدالحمیدرحمانی حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
43زهراخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
44امیرحسین اصغریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
45پیمان ایوبیآذربايجان غربي - اروميهارزیاب تولید محتوای علمی
46نیما بهنامگيلان - رشتارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
47سید عابد حسینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
48مهران رحمانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
49میلاد شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
50جعفر نوروزی دربندخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
51امید عادلخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
52امیر اخلاصی نیاخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
53محمد روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
54علیرضاروشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
55بی بی منصوره موسویانخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
56علی فعال پارساخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
57مرتضی شدهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
58اشرفی اتفاقیانهمدان - همدانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
59نقی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
60زهرا باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
61علی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
62مرتضی طاهرپور خلیل آبادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
63علیرضا دوانلوخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
64علی اصغر شاهانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
65علیرضا روحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
66فرهاد سربلندیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
67حسین عبادی فرتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی
68یاسر صداقتخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
69نیما مجری سازان طوسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
70طاهره نادیايلام - ايلامفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
71علی هادیانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
72سید حسین حمیدیقم - قمارزیاب
73محمدابراهیم زیروحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
74مائده یونسیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
75سحر ابریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
76محمد مهدی همتی دوستخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
77یوسف فرازندهتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
78فرهاد بهلولی شعفیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
79اقدس نیستانیخراسان شمالي - بجنوردارزیاب
80مینا نباتیان یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
81رضا طلبیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
82ملیحه فقیهی مقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
83علی عبداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
84پیمان حاجی رضاییخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
85رمضانعلی خرمیمازندران - ساريارزیاب تولید محتوای علمی
86مجید حسین زادهتهران - تهرانارزیاب
87رضا غیاثیتهران - تهرانارزیاب
88روح اله نوریتهران - تهرانارزیاب
89احمد خدادادی دربانتهران - تهرانارزیاب
90عليرضا شيرازيخراسان رضوي - نيشابورارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
91مهدی کیوانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
92محمد سریرافرازتهران - تهرانارزیاب
93سید حسین حجتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
94احسان رجبیانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
95سید مصطفی حسینی دشت بیاضخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی
96مهدی آمادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
97فرزانه یوسفی پورتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
98مرتضی اسکافی نوغانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
99مهلا احسنیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
100رضا خسروجردیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
101امیر حسین هاتفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
102هادی عیوضیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
103کبری قرئلیتهران - تهرانارزیاب
104داود مسعودیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
105محمدرضا صفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
106مهدی کردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
107حسین حسین دختخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
108علی دشتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
109علی اکبر زیروحیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
110سید احمد کریمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
111سيروس نخودچيخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
112مسعود منشدیالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
113مهدی یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
114بهزاد هرویخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
115فاطمه نوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
116وحیده فرهمند نیکوخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
117عسکری غلامزادهقم - قمارزیاب تولید محتوای علمی
118مجتبی میرزائیخراسان رضوي - قوچانارزیاب تولید محتوای علمی
119شهریار جاویدفردخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
120محمدحسین ذنوبیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
121خسرو اکبریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
122جلیل آخرتیخراسان رضوي - كاشمرتولید محتوای تبلیغی
123مریم غلامرضا پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
124زهرا قبادیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
125سیامک اصلانیان کلخورانالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
126علی فتحیخراسان رضوي - رشتخوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
127محبوبه پرورشخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
128حسن ثابتیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
129مسعود معاونیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
130محمد رضا شهرکیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
131سید سجاد صدیقیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب
132رضا معزی نسبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
133فاطمه اعتمادی رادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
134محیا باقری رفیعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
135مسعود رحمانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
136داود تفضلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
137علیرضا ایزدیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
138مهسا قربانی بوانیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
139جواد زارعخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
140فواد ششکلانی قالیبافخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
141مریم یعقوب پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
142محمد بهاریهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
143فائزه صفاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
144ناصر عبدیلزآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب
145فیروزه یونسی فرخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
146عباس الوانیخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
147مریم فرشچیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
148راضیه میرنژادخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
149مینا شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
150سید ایمان شریعتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
151سعید شفیعیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
152محمد ابوالحسنیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
153سعید آسوده یدکیخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای تبلیغی
154محمدحسین حیدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
155مهدی تویسرکانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
156محمد عذیریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
157علی اکبرپورخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
158حلما ملکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
159علی اکبر حداد مشهدریزهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
160محمدرضا شریفیكرمان - كرمانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
161رقیه پورولیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای تبلیغی
162مرتضی تقویخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
163جواد عباسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
164صالح عنایتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
165لیلاعرفانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
166نامنیخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
167آزاده جوادنژادخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
168غلامحسین نیکبختانخراسان رضوي - قوچانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
169موسی الرضا زارعخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
170محمد حسینخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
171سید مهدی میرشجاعان حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
172زهره ظهیرنژادخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
173سعید عرفانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
174علیرضا رضاییخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
175رضا غلامپورخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
176محمدمحمدزاده سرابخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
177عليرضا سليميخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
178علیرضا ریاضیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
179هاجر سوسن بلوچیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
180مسعود انوریآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
181نوید انوری پورخراسان رضوي - مشهدارزیاب
182موسی الرضا صادقیتهران - تهرانارزیاب
183علی لطفیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
184زهرا اسماعیلیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
185عذرا ایزانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
186علیرضا باقرانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
187آرزو کوهزادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
188سید مصطفی مرتضویخراسان شمالي - شيروانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
189فائزه عیالوارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
190مهسا جاودان مهرخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
191علی اسداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
192سیده مرضیه خالقی میرانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
193ناصرغلامیتهران - تهرانارزیاب
194حجت الاسلام سجاد قمری فامخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
195هادی برزوییخراسان رضوي - سبزوارارزیاب تولید محتوای علمی
196عبدالمجیدقصابیبوشهر - ديلمارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
197معصومه عباسیلرستان - بروجردتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
198حسن گردپورشهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
199دانیال محمدزاده شادمهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
200محمد بهرامیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
201امیرحسین حقیریانهمدان - همدانارزیاب تولید محتوای علمی
202مجید جمال آبادیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
203علیرضا مزرعی فراهانیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
204محسن رضوانيانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
205محمد حسن رنجبرتهران - تهرانارزیاب
206اسدالله حیدریآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
207محمدباقر کریمیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای تبلیغی
208ناصر داناییآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
209سعید علیشیریاصفهان - نطنزارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
210مجید فتحیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
211محمدرضا رضاییفارس - اقليدارزیاب تولید محتوای علمی
212سید محمد ضیاء مصطفویخراسان جنوبي - قائنتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
213سید سجاد موسویتهران - تهرانارزیاب
214یاشار نراقیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
215سوسن خلیلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
216فاطمه حاجی زادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
217هادی میرزازادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
218علی اکبر صفی اقدمآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
219مجید عاقلخراسان رضوي - كاشمرارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
220ابراهیم مودتمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
221سید مصطفی کریم پورمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
222علی غلامیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
223تکتم تکاملیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
224زهرا قادریكرمان - زرندتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
225زهرا روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
226مصطفی دستانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
227حسن طالبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
228محسن شکوهی فردخراسان رضوي - رشتخوارارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
229زهره قدمیاریخراسان رضوي - سرخستولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
230آفاق ترکانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
231مهسا سرحديخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
232علیرضا ابراهیمیخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
233راضیه عبدیل زادهآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی
234رضا امینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
235فاطمه قربانیالبرز - كرجتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
236محمد محسنیخراسان رضوي - فريمانتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
237سعیده نظافتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
238رضا رهبراردبيل - اردبيلارزیاب
239سحر بیداریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
240محمدرضا مقیمیقم - قمتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
241مرجانه خداترسخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
242محدثه رجبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
243پوریا پورجانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
244امیر عباس دهقانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
245سمیه پاک سرشتفارس - فيروز آبادارزیاب تولید محتوای علمی
246محمد رضا محمودیخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای تبلیغی
247عاطفه نجاتیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
248زهرا صباغيانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
249فهیمه فدائیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
250نوید پوراسفندیارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
251سوسن خسرویارخراسان شمالي - بجنوردارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
252محمد روح الامینیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
253حمید رابعیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
254اميررضا قدرتيخراسان رضوي - بوشهرتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
255فریبا گل افروزخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
256یونس برهانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
257علی جعفری زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
258محمدرضا انصاريخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی
259معصومهخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
260غلامرضا حجازیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
261رسول نجیبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
262حمیده صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
263محمد حسین نیکونژادتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
264محمد صادق سبط الشیخ انصاریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
265پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
266سجاد جعفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
267مرضیه یزدیهمدان - همدانتولید محتوای علمی
268اسماعیل ربانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
269جاوید نوبختخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
270محمد مهدی زادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
271یوسف احمدیقم - قمفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
272حجت الاسلام والمسلمین ایزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
273بابک قریشیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
274ساجده سلیمان زادگانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
275محمد فرزادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
276جلال عبدالعلیزادهآذربايجان شرقي - تبريزتولید محتوای علمی
277رضا چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای تبلیغی
278نجمه چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
279سینا فرهمندخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
280سجاد رضاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
281محمد فخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
282محمد صادق متقی پیشهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
283محمد ثامنیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
284امیرسالار علیزاده بذرافشانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
285محمد شکوری مقدمخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
286امیر عباس برزنونیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
287حمید میرزاپورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
288رضا کشمیریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
289ریحانه شاپوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
290جعفر رستگارخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
291محمد زینلیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
292جعفر زارعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
293حسین نیسانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
294رضامقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
295حسن نجفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
296مرتضی لنگریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
297سامان محمدیسمنان - شاهرودتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، وکیل آباد 17، معاد 4، پلاک 111

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136011631