حمایت معنوی

مقدمه:

شبکه یاوران وقف علم و فناوری به منظور ایجاد نهاد مردمی دغدغه مند جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و در قالب چهار کارگروه 1- ارزیاب و مشاور علمی پروژه های فناورانه و نوآورانه 2- تولید محتوی علمی 3- تولید محتوی تبلیغی 4- فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی در سراسر کشور ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد شبکه یاوران وقف علم و فناوری:

تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

هماهنگی و انتقال تجربیات در خصوص توسعه فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تبلیغی جهت فرهنگ سازی در حوزه وقف علم و فناوری

ایجاد تیم فعال و دغدغه مند مردمی جهت حضور فعال در اجتماعات مردمی جهت انجام فعالیتهای ترویج و فرهنگ سازی

شرح وظایف یاوران وقف علم و فناوری:

1)ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه، ارائه مشاوره های علمی و فنی به صاحبان پروژه های فناورانه و ...

2) تولید محتوی علمی در حوزه وقف علم و فناوری شامل تدوین کتاب های تخصصی، ویژه نامه، مقالات علمی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ...

3)تولید محتوی تبلیغی شامل: تهیه مطالب مناسب جهت تهیه بروشورها، بنرها، تراکت ها، تهیه سناریوها جهت کلیپ ها و مستندها، طراحی گرافیکی، طراحی سایت و اپلیکیشن و ...

4) فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی شامل: همکاری در برگزاری غرفه های ترویجی و فرهنگ سازی، همکاری در برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و همایش ها، همکاری در انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی در مساجد، بقاع متبرکه، نمازهای جمعه، اجتماعات مردمی و ...فرم ثبت نام یاوران وقف علم و فناوری

زمینه های همکاری

مشاهده همه مصاحبه ها با یاوران وقف علم و فناوری

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک استان در یک نگاه

9 3 1 1 3 1 1 32 3 184 4 1 2 6 4 3 1 1 3 3
 • خراسان رضوي184نفر
 • تهران32نفر
 • آذربايجان شرقي9نفر
 • فارس6نفر
 • قم4نفر
 • خراسان شمالي4نفر
 • خراسان جنوبي3نفر
 • همدان3نفر
 • آذربايجان غربي3نفر
 • البرز3نفر
 • كرمان3نفر
 • مازندران3نفر
 • سيستان و بلوچستان2نفر
 • اصفهان1نفر
 • لرستان1نفر
 • سمنان1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ايلام1نفر
 • گيلان1نفر
 • اردبيل1نفر

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک شهر در یک نگاه

 • مشهد154نفر
 • تهران32نفر
 • سبزوار10نفر
 • تبريز7نفر
 • قوچان5نفر
 • قم4نفر
 • بجنورد3نفر
 • شيراز3نفر
 • كرج3نفر
 • نيشابور3نفر
 • همدان3نفر
 • تربت حيدريه3نفر
 • كرمان2نفر
 • بيرجند2نفر
 • زاهدان2نفر
 • رشتخوار2نفر
 • بابل2نفر
 • كاشمر2نفر
 • خوي2نفر
 • اقليد2نفر
 • هشترود2نفر
 • گناباد2نفر
 • شيروان1نفر
 • فيروز آباد1نفر
 • اردبيل1نفر
 • شاهرود1نفر
 • فريمان1نفر
 • ساري1نفر
 • سرخس1نفر
 • ايلام1نفر
 • رشت1نفر
 • زرند1نفر
 • اروميه1نفر
 • قائن1نفر
 • نطنز1نفر
 • بروجرد1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ديلم1نفر

اسامی یاوران وقف علم و فناوری (266 نفر)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر و استان نوع همکاری
1امیر محمدی ارکانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
2سعید سهرابیكرمان - كرمانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
3اکرم رزمی رضاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
4سید شهاب ابراهیمی حسینیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
5احمدجعفری پارساخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
6علی بیسجردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
7اعظم جمشیدیفارس - اقليدتولید محتوای علمی
8محمد وحیدیفارس - شيرازتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
9ايمان كورنگي تهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
10لیلا عرفانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
11سیدعبدالحمیدرحمانی حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
12زهراخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
13امیرحسین اصغریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
14پیمان ایوبیآذربايجان غربي - اروميهارزیاب تولید محتوای علمی
15نیما بهنامگيلان - رشتارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
16سید عابد حسینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
17مهران رحمانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
18میلاد شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
19جعفر نوروزی دربندخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
20امید عادلخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
21امیر اخلاصی نیاخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
22محمد روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
23علیرضاروشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
24بی بی منصوره موسویانخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
25علی فعال پارساخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
26مرتضی شدهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
27اشرفی اتفاقیانهمدان - همدانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
28نقی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
29زهرا باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
30علی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
31مرتضی طاهرپور خلیل آبادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
32علیرضا دوانلوخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
33علی اصغر شاهانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
34علیرضا روحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
35فرهاد سربلندیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
36حسین عبادی فرتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی
37یاسر صداقتخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
38نیما مجری سازان طوسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
39طاهره نادیايلام - ايلامفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
40علی هادیانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
41سید حسین حمیدیقم - قمارزیاب
42محمدابراهیم زیروحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
43مائده یونسیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
44سحر ابریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
45محمد مهدی همتی دوستخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
46یوسف فرازندهتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
47فرهاد بهلولی شعفیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
48اقدس نیستانیخراسان شمالي - بجنوردارزیاب
49مینا نباتیان یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
50رضا طلبیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
51ملیحه فقیهی مقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
52علی عبداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
53پیمان حاجی رضاییخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
54رمضانعلی خرمیمازندران - ساريارزیاب تولید محتوای علمی
55مجید حسین زادهتهران - تهرانارزیاب
56رضا غیاثیتهران - تهرانارزیاب
57روح اله نوریتهران - تهرانارزیاب
58احمد خدادادی دربانتهران - تهرانارزیاب
59عليرضا شيرازيخراسان رضوي - نيشابورارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
60مهدی کیوانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
61محمد سریرافرازتهران - تهرانارزیاب
62سید حسین حجتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
63احسان رجبیانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
64سید مصطفی حسینی دشت بیاضخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی
65مهدی آمادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
66فرزانه یوسفی پورتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
67مرتضی اسکافی نوغانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
68مهلا احسنیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
69رضا خسروجردیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
70امیر حسین هاتفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
71هادی عیوضیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
72کبری قرئلیتهران - تهرانارزیاب
73داود مسعودیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
74محمدرضا صفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
75مهدی کردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
76حسین حسین دختخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
77علی دشتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
78علی اکبر زیروحیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
79سید احمد کریمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
80سيروس نخودچيخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
81مسعود منشدیالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
82مهدی یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
83بهزاد هرویخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
84فاطمه نوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
85وحیده فرهمند نیکوخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
86عسکری غلامزادهقم - قمارزیاب تولید محتوای علمی
87مجتبی میرزائیخراسان رضوي - قوچانارزیاب تولید محتوای علمی
88شهریار جاویدفردخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
89محمدحسین ذنوبیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
90خسرو اکبریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
91جلیل آخرتیخراسان رضوي - كاشمرتولید محتوای تبلیغی
92مریم غلامرضا پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
93زهرا قبادیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
94سیامک اصلانیان کلخورانالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
95علی فتحیخراسان رضوي - رشتخوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
96محبوبه پرورشخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
97حسن ثابتیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
98مسعود معاونیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
99محمد رضا شهرکیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
100سید سجاد صدیقیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب
101رضا معزی نسبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
102فاطمه اعتمادی رادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
103محیا باقری رفیعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
104مسعود رحمانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
105داود تفضلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
106علیرضا ایزدیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
107مهسا قربانی بوانیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
108جواد زارعخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
109فواد ششکلانی قالیبافخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
110مریم یعقوب پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
111محمد بهاریهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
112فائزه صفاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
113ناصر عبدیلزآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب
114فیروزه یونسی فرخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
115عباس الوانیخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
116مریم فرشچیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
117راضیه میرنژادخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
118مینا شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
119سید ایمان شریعتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
120سعید شفیعیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
121محمد ابوالحسنیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
122سعید آسوده یدکیخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای تبلیغی
123محمدحسین حیدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
124مهدی تویسرکانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
125محمد عذیریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
126علی اکبرپورخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
127حلما ملکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
128علی اکبر حداد مشهدریزهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
129محمدرضا شریفیكرمان - كرمانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
130رقیه پورولیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای تبلیغی
131مرتضی تقویخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
132جواد عباسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
133صالح عنایتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
134لیلاعرفانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
135نامنیخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
136آزاده جوادنژادخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
137غلامحسین نیکبختانخراسان رضوي - قوچانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
138موسی الرضا زارعخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
139محمد حسینخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
140سید مهدی میرشجاعان حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
141زهره ظهیرنژادخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
142سعید عرفانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
143علیرضا رضاییخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
144رضا غلامپورخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
145محمدمحمدزاده سرابخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
146عليرضا سليميخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
147علیرضا ریاضیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
148هاجر سوسن بلوچیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
149مسعود انوریآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
150نوید انوری پورخراسان رضوي - مشهدارزیاب
151موسی الرضا صادقیتهران - تهرانارزیاب
152علی لطفیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
153زهرا اسماعیلیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
154عذرا ایزانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
155علیرضا باقرانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
156آرزو کوهزادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
157سید مصطفی مرتضویخراسان شمالي - شيروانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
158فائزه عیالوارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
159مهسا جاودان مهرخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
160علی اسداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
161سیده مرضیه خالقی میرانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
162ناصرغلامیتهران - تهرانارزیاب
163حجت الاسلام سجاد قمری فامخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
164هادی برزوییخراسان رضوي - سبزوارارزیاب تولید محتوای علمی
165عبدالمجیدقصابیبوشهر - ديلمارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
166معصومه عباسیلرستان - بروجردتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
167حسن گردپورشهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
168دانیال محمدزاده شادمهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
169محمد بهرامیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
170امیرحسین حقیریانهمدان - همدانارزیاب تولید محتوای علمی
171مجید جمال آبادیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
172علیرضا مزرعی فراهانیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
173محسن رضوانيانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
174محمد حسن رنجبرتهران - تهرانارزیاب
175اسدالله حیدریآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
176محمدباقر کریمیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای تبلیغی
177ناصر داناییآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
178سعید علیشیریاصفهان - نطنزارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
179مجید فتحیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
180محمدرضا رضاییفارس - اقليدارزیاب تولید محتوای علمی
181سید محمد ضیاء مصطفویخراسان جنوبي - قائنتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
182سید سجاد موسویتهران - تهرانارزیاب
183یاشار نراقیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
184سوسن خلیلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
185فاطمه حاجی زادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
186هادی میرزازادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
187علی اکبر صفی اقدمآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
188مجید عاقلخراسان رضوي - كاشمرارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
189ابراهیم مودتمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
190سید مصطفی کریم پورمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
191علی غلامیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
192تکتم تکاملیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
193زهرا قادریكرمان - زرندتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
194زهرا روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
195مصطفی دستانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
196حسن طالبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
197محسن شکوهی فردخراسان رضوي - رشتخوارارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
198زهره قدمیاریخراسان رضوي - سرخستولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
199آفاق ترکانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
200مهسا سرحديخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
201علیرضا ابراهیمیخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
202راضیه عبدیل زادهآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی
203رضا امینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
204فاطمه قربانیالبرز - كرجتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
205محمد محسنیخراسان رضوي - فريمانتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
206سعیده نظافتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
207رضا رهبراردبيل - اردبيلارزیاب
208سحر بیداریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
209محمدرضا مقیمیقم - قمتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
210مرجانه خداترسخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
211محدثه رجبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
212پوریا پورجانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
213امیر عباس دهقانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
214سمیه پاک سرشتفارس - فيروز آبادارزیاب تولید محتوای علمی
215محمد رضا محمودیخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای تبلیغی
216عاطفه نجاتیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
217زهرا صباغيانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
218فهیمه فدائیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
219نوید پوراسفندیارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
220سوسن خسرویارخراسان شمالي - بجنوردارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
221محمد روح الامینیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
222حمید رابعیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
223اميررضا قدرتيخراسان رضوي - بوشهرتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
224فریبا گل افروزخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
225یونس برهانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
226علی جعفری زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
227محمدرضا انصاريخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی
228معصومهخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
229غلامرضا حجازیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
230رسول نجیبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
231حمیده صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
232محمد حسین نیکونژادتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
233محمد صادق سبط الشیخ انصاریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
234پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
235سجاد جعفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
236مرضیه یزدیهمدان - همدانتولید محتوای علمی
237اسماعیل ربانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
238جاوید نوبختخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
239محمد مهدی زادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
240یوسف احمدیقم - قمفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
241حجت الاسلام والمسلمین ایزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
242بابک قریشیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
243ساجده سلیمان زادگانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
244محمد فرزادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
245جلال عبدالعلیزادهآذربايجان شرقي - تبريزتولید محتوای علمی
246رضا چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای تبلیغی
247نجمه چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
248سینا فرهمندخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
249سجاد رضاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
250محمد فخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
251محمد صادق متقی پیشهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
252محمد ثامنیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
253امیرسالار علیزاده بذرافشانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
254محمد شکوری مقدمخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
255امیر عباس برزنونیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
256حمید میرزاپورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
257رضا کشمیریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
258ریحانه شاپوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
259جعفر رستگارخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
260محمد زینلیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
261جعفر زارعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
262حسین نیسانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
263رضامقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
264حسن نجفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
265مرتضی لنگریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
266سامان محمدیسمنان - شاهرودتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، امامت 58، پلاک 26

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136028775