حمایت معنوی

مقدمه:

شبکه یاوران وقف علم و فناوری به منظور ایجاد نهاد مردمی دغدغه مند جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و در قالب چهار کارگروه 1- ارزیاب و مشاور علمی پروژه های فناورانه و نوآورانه 2- تولید محتوی علمی 3- تولید محتوی تبلیغی 4- فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی در سراسر کشور ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد شبکه یاوران وقف علم و فناوری:

تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

هماهنگی و انتقال تجربیات در خصوص توسعه فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تبلیغی جهت فرهنگ سازی در حوزه وقف علم و فناوری

ایجاد تیم فعال و دغدغه مند مردمی جهت حضور فعال در اجتماعات مردمی جهت انجام فعالیتهای ترویج و فرهنگ سازی

شرح وظایف یاوران وقف علم و فناوری:

1)ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه، ارائه مشاوره های علمی و فنی به صاحبان پروژه های فناورانه و ...

2) تولید محتوی علمی در حوزه وقف علم و فناوری شامل تدوین کتاب های تخصصی، ویژه نامه، مقالات علمی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ...

3)تولید محتوی تبلیغی شامل: تهیه مطالب مناسب جهت تهیه بروشورها، بنرها، تراکت ها، تهیه سناریوها جهت کلیپ ها و مستندها، طراحی گرافیکی، طراحی سایت و اپلیکیشن و ...

4) فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی شامل: همکاری در برگزاری غرفه های ترویجی و فرهنگ سازی، همکاری در برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و همایش ها، همکاری در انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی در مساجد، بقاع متبرکه، نمازهای جمعه، اجتماعات مردمی و ...فرم ثبت نام یاوران وقف علم و فناوری

زمینه های همکاری

مشاهده همه مصاحبه ها با یاوران وقف علم و فناوری

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک استان در یک نگاه

13 3 1 3 3 1 1 38 3 194 5 2 2 8 4 3 2 1 4 4 1
 • خراسان رضوي194نفر
 • تهران38نفر
 • آذربايجان شرقي13نفر
 • فارس8نفر
 • خراسان شمالي5نفر
 • مازندران4نفر
 • قم4نفر
 • همدان4نفر
 • البرز3نفر
 • كرمان3نفر
 • خراسان جنوبي3نفر
 • اصفهان3نفر
 • آذربايجان غربي3نفر
 • سمنان2نفر
 • سيستان و بلوچستان2نفر
 • گيلان2نفر
 • اردبيل1نفر
 • لرستان1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ايلام1نفر
 • يزد1نفر

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک شهر در یک نگاه

 • مشهد162نفر
 • تهران38نفر
 • سبزوار11نفر
 • تبريز11نفر
 • قوچان5نفر
 • بجنورد4نفر
 • شيراز4نفر
 • قم4نفر
 • كرج3نفر
 • نيشابور3نفر
 • همدان3نفر
 • تربت حيدريه3نفر
 • خوي2نفر
 • اصفهان2نفر
 • اقليد2نفر
 • هشترود2نفر
 • گناباد2نفر
 • كرمان2نفر
 • بيرجند2نفر
 • زاهدان2نفر
 • رشتخوار2نفر
 • رشت2نفر
 • بابل2نفر
 • كاشمر2نفر
 • قائن1نفر
 • سمنان1نفر
 • نطنز1نفر
 • نهاوند1نفر
 • يزد1نفر
 • بروجرد1نفر
 • تربت جام1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ديلم1نفر
 • آمل1نفر
 • شيروان1نفر
 • فيروز آباد1نفر
 • اردبيل1نفر
 • شاهرود1نفر
 • فريمان1نفر
 • سرخس1نفر
 • ساري1نفر
 • ايلام1نفر
 • زرند1نفر
 • اروميه1نفر
 • استهبان1نفر

اسامی یاوران وقف علم و فناوری (296 نفر)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر و استان نوع همکاری
1امیر نکودریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
2سید علیرضا بنی فاطمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
3امیرحسین صدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
4ریحانه صباغ زاده خراسان رضوي - سبزوارارزیاب
5ریحانه یزدانی اصفهانی نژاد تهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
6عبدالرضا عزیزکمالیمازندران - آملتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
7مرضیه اکبریخراسان رضوي - تربت جامتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
8مشکات بابائیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
9علی رنجبرکیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی
10نوید میبدی نیکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
11حامد مهرآراتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
12زینب بیگم نورمحمدی فارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
13احسان فلاح تفتیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
14مهدی جعفری ندوشنيزد - يزدتولید محتوای علمی
15امیرحسین بادکوبیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
16میلادیزدان پناهیهمدان - نهاوندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
17وحید آزادزادهخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
18مجتبي حسين زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
19محمدرضا خاتمیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
20علی رشیدیتهران - تهرانارزیاب
21محمود نظرنیاگيلان - رشتارزیاب تولید محتوای علمی
22فرزانه فلاح خنامانسمنان - سمنانارزیاب
23محمد ضیائیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
24دلارام صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
25محمد مهدی پریشفارس - استهبانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
26سیدرحمان میرزائیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
27سید احسان خسرویآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
28نسترن حسامیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
29سولماز حضرتقلی زادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
30پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
31امیر محمدی ارکانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
32سعید سهرابیكرمان - كرمانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
33اکرم رزمی رضاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
34سید شهاب ابراهیمی حسینیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
35احمدجعفری پارساخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
36علی بیسجردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
37اعظم جمشیدیفارس - اقليدتولید محتوای علمی
38محمد وحیدیفارس - شيرازتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
39ايمان كورنگي تهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
40لیلا عرفانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
41سیدعبدالحمیدرحمانی حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
42زهراخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
43امیرحسین اصغریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
44پیمان ایوبیآذربايجان غربي - اروميهارزیاب تولید محتوای علمی
45نیما بهنامگيلان - رشتارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
46سید عابد حسینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
47مهران رحمانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
48میلاد شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
49جعفر نوروزی دربندخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
50امید عادلخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
51امیر اخلاصی نیاخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
52محمد روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
53علیرضاروشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
54بی بی منصوره موسویانخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
55علی فعال پارساخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
56مرتضی شدهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
57اشرفی اتفاقیانهمدان - همدانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
58نقی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
59زهرا باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
60علی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
61مرتضی طاهرپور خلیل آبادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
62علیرضا دوانلوخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
63علی اصغر شاهانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
64علیرضا روحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
65فرهاد سربلندیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
66حسین عبادی فرتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی
67یاسر صداقتخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
68نیما مجری سازان طوسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
69طاهره نادیايلام - ايلامفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
70علی هادیانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
71سید حسین حمیدیقم - قمارزیاب
72محمدابراهیم زیروحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
73مائده یونسیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
74سحر ابریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
75محمد مهدی همتی دوستخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
76یوسف فرازندهتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
77فرهاد بهلولی شعفیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
78اقدس نیستانیخراسان شمالي - بجنوردارزیاب
79مینا نباتیان یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
80رضا طلبیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
81ملیحه فقیهی مقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
82علی عبداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
83پیمان حاجی رضاییخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
84رمضانعلی خرمیمازندران - ساريارزیاب تولید محتوای علمی
85مجید حسین زادهتهران - تهرانارزیاب
86رضا غیاثیتهران - تهرانارزیاب
87روح اله نوریتهران - تهرانارزیاب
88احمد خدادادی دربانتهران - تهرانارزیاب
89عليرضا شيرازيخراسان رضوي - نيشابورارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
90مهدی کیوانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
91محمد سریرافرازتهران - تهرانارزیاب
92سید حسین حجتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
93احسان رجبیانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
94سید مصطفی حسینی دشت بیاضخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی
95مهدی آمادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
96فرزانه یوسفی پورتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
97مرتضی اسکافی نوغانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
98مهلا احسنیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
99رضا خسروجردیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
100امیر حسین هاتفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
101هادی عیوضیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
102کبری قرئلیتهران - تهرانارزیاب
103داود مسعودیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
104محمدرضا صفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
105مهدی کردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
106حسین حسین دختخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
107علی دشتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
108علی اکبر زیروحیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
109سید احمد کریمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
110سيروس نخودچيخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
111مسعود منشدیالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
112مهدی یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
113بهزاد هرویخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
114فاطمه نوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
115وحیده فرهمند نیکوخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
116عسکری غلامزادهقم - قمارزیاب تولید محتوای علمی
117مجتبی میرزائیخراسان رضوي - قوچانارزیاب تولید محتوای علمی
118شهریار جاویدفردخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
119محمدحسین ذنوبیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
120خسرو اکبریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
121جلیل آخرتیخراسان رضوي - كاشمرتولید محتوای تبلیغی
122مریم غلامرضا پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
123زهرا قبادیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
124سیامک اصلانیان کلخورانالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
125علی فتحیخراسان رضوي - رشتخوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
126محبوبه پرورشخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
127حسن ثابتیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
128مسعود معاونیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
129محمد رضا شهرکیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
130سید سجاد صدیقیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب
131رضا معزی نسبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
132فاطمه اعتمادی رادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
133محیا باقری رفیعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
134مسعود رحمانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
135داود تفضلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
136علیرضا ایزدیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
137مهسا قربانی بوانیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
138جواد زارعخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
139فواد ششکلانی قالیبافخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
140مریم یعقوب پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
141محمد بهاریهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
142فائزه صفاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
143ناصر عبدیلزآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب
144فیروزه یونسی فرخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
145عباس الوانیخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
146مریم فرشچیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
147راضیه میرنژادخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
148مینا شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
149سید ایمان شریعتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
150سعید شفیعیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
151محمد ابوالحسنیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
152سعید آسوده یدکیخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای تبلیغی
153محمدحسین حیدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
154مهدی تویسرکانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
155محمد عذیریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
156علی اکبرپورخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
157حلما ملکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
158علی اکبر حداد مشهدریزهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
159محمدرضا شریفیكرمان - كرمانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
160رقیه پورولیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای تبلیغی
161مرتضی تقویخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
162جواد عباسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
163صالح عنایتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
164لیلاعرفانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
165نامنیخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
166آزاده جوادنژادخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
167غلامحسین نیکبختانخراسان رضوي - قوچانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
168موسی الرضا زارعخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
169محمد حسینخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
170سید مهدی میرشجاعان حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
171زهره ظهیرنژادخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
172سعید عرفانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
173علیرضا رضاییخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
174رضا غلامپورخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
175محمدمحمدزاده سرابخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
176عليرضا سليميخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
177علیرضا ریاضیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
178هاجر سوسن بلوچیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
179مسعود انوریآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
180نوید انوری پورخراسان رضوي - مشهدارزیاب
181موسی الرضا صادقیتهران - تهرانارزیاب
182علی لطفیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
183زهرا اسماعیلیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
184عذرا ایزانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
185علیرضا باقرانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
186آرزو کوهزادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
187سید مصطفی مرتضویخراسان شمالي - شيروانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
188فائزه عیالوارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
189مهسا جاودان مهرخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
190علی اسداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
191سیده مرضیه خالقی میرانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
192ناصرغلامیتهران - تهرانارزیاب
193حجت الاسلام سجاد قمری فامخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
194هادی برزوییخراسان رضوي - سبزوارارزیاب تولید محتوای علمی
195عبدالمجیدقصابیبوشهر - ديلمارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
196معصومه عباسیلرستان - بروجردتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
197حسن گردپورشهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
198دانیال محمدزاده شادمهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
199محمد بهرامیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
200امیرحسین حقیریانهمدان - همدانارزیاب تولید محتوای علمی
201مجید جمال آبادیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
202علیرضا مزرعی فراهانیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
203محسن رضوانيانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
204محمد حسن رنجبرتهران - تهرانارزیاب
205اسدالله حیدریآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
206محمدباقر کریمیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای تبلیغی
207ناصر داناییآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
208سعید علیشیریاصفهان - نطنزارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
209مجید فتحیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
210محمدرضا رضاییفارس - اقليدارزیاب تولید محتوای علمی
211سید محمد ضیاء مصطفویخراسان جنوبي - قائنتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
212سید سجاد موسویتهران - تهرانارزیاب
213یاشار نراقیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
214سوسن خلیلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
215فاطمه حاجی زادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
216هادی میرزازادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
217علی اکبر صفی اقدمآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
218مجید عاقلخراسان رضوي - كاشمرارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
219ابراهیم مودتمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
220سید مصطفی کریم پورمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
221علی غلامیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
222تکتم تکاملیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
223زهرا قادریكرمان - زرندتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
224زهرا روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
225مصطفی دستانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
226حسن طالبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
227محسن شکوهی فردخراسان رضوي - رشتخوارارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
228زهره قدمیاریخراسان رضوي - سرخستولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
229آفاق ترکانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
230مهسا سرحديخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
231علیرضا ابراهیمیخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
232راضیه عبدیل زادهآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی
233رضا امینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
234فاطمه قربانیالبرز - كرجتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
235محمد محسنیخراسان رضوي - فريمانتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
236سعیده نظافتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
237رضا رهبراردبيل - اردبيلارزیاب
238سحر بیداریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
239محمدرضا مقیمیقم - قمتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
240مرجانه خداترسخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
241محدثه رجبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
242پوریا پورجانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
243امیر عباس دهقانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
244سمیه پاک سرشتفارس - فيروز آبادارزیاب تولید محتوای علمی
245محمد رضا محمودیخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای تبلیغی
246عاطفه نجاتیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
247زهرا صباغيانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
248فهیمه فدائیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
249نوید پوراسفندیارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
250سوسن خسرویارخراسان شمالي - بجنوردارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
251محمد روح الامینیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
252حمید رابعیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
253اميررضا قدرتيخراسان رضوي - بوشهرتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
254فریبا گل افروزخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
255یونس برهانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
256علی جعفری زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
257محمدرضا انصاريخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی
258معصومهخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
259غلامرضا حجازیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
260رسول نجیبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
261حمیده صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
262محمد حسین نیکونژادتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
263محمد صادق سبط الشیخ انصاریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
264پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
265سجاد جعفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
266مرضیه یزدیهمدان - همدانتولید محتوای علمی
267اسماعیل ربانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
268جاوید نوبختخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
269محمد مهدی زادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
270یوسف احمدیقم - قمفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
271حجت الاسلام والمسلمین ایزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
272بابک قریشیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
273ساجده سلیمان زادگانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
274محمد فرزادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
275جلال عبدالعلیزادهآذربايجان شرقي - تبريزتولید محتوای علمی
276رضا چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای تبلیغی
277نجمه چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
278سینا فرهمندخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
279سجاد رضاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
280محمد فخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
281محمد صادق متقی پیشهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
282محمد ثامنیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
283امیرسالار علیزاده بذرافشانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
284محمد شکوری مقدمخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
285امیر عباس برزنونیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
286حمید میرزاپورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
287رضا کشمیریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
288ریحانه شاپوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
289جعفر رستگارخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
290محمد زینلیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
291جعفر زارعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
292حسین نیسانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
293رضامقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
294حسن نجفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
295مرتضی لنگریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
296سامان محمدیسمنان - شاهرودتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، وکیل آباد 17، معاد 4، پلاک 111

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136011631