حمایت معنوی

مقدمه:

شبکه یاوران وقف علم و فناوری به منظور ایجاد نهاد مردمی دغدغه مند جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و در قالب چهار کارگروه 1- ارزیاب و مشاور علمی پروژه های فناورانه و نوآورانه 2- تولید محتوی علمی 3- تولید محتوی تبلیغی 4- فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی در سراسر کشور ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد شبکه یاوران وقف علم و فناوری:

تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

هماهنگی و انتقال تجربیات در خصوص توسعه فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تبلیغی جهت فرهنگ سازی در حوزه وقف علم و فناوری

ایجاد تیم فعال و دغدغه مند مردمی جهت حضور فعال در اجتماعات مردمی جهت انجام فعالیتهای ترویج و فرهنگ سازی

شرح وظایف یاوران وقف علم و فناوری:

1)ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه، ارائه مشاوره های علمی و فنی به صاحبان پروژه های فناورانه و ...

2) تولید محتوی علمی در حوزه وقف علم و فناوری شامل تدوین کتاب های تخصصی، ویژه نامه، مقالات علمی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ...

3)تولید محتوی تبلیغی شامل: تهیه مطالب مناسب جهت تهیه بروشورها، بنرها، تراکت ها، تهیه سناریوها جهت کلیپ ها و مستندها، طراحی گرافیکی، طراحی سایت و اپلیکیشن و ...

4) فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی شامل: همکاری در برگزاری غرفه های ترویجی و فرهنگ سازی، همکاری در برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و همایش ها، همکاری در انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی در مساجد، بقاع متبرکه، نمازهای جمعه، اجتماعات مردمی و ...فرم ثبت نام یاوران وقف علم و فناوری

زمینه های همکاری

مشاهده همه مصاحبه ها با یاوران وقف علم و فناوری

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک استان در یک نگاه

13 3 1 3 3 1 1 38 3 196 5 2 2 8 4 3 2 1 4 4 1
 • خراسان رضوي196نفر
 • تهران38نفر
 • آذربايجان شرقي13نفر
 • فارس8نفر
 • خراسان شمالي5نفر
 • مازندران4نفر
 • قم4نفر
 • همدان4نفر
 • البرز3نفر
 • كرمان3نفر
 • خراسان جنوبي3نفر
 • اصفهان3نفر
 • آذربايجان غربي3نفر
 • سمنان2نفر
 • سيستان و بلوچستان2نفر
 • گيلان2نفر
 • اردبيل1نفر
 • لرستان1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ايلام1نفر
 • يزد1نفر

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک شهر در یک نگاه

 • مشهد163نفر
 • تهران38نفر
 • سبزوار11نفر
 • تبريز11نفر
 • قوچان5نفر
 • بجنورد4نفر
 • شيراز4نفر
 • نيشابور4نفر
 • قم4نفر
 • كرج3نفر
 • همدان3نفر
 • تربت حيدريه3نفر
 • اقليد2نفر
 • هشترود2نفر
 • گناباد2نفر
 • كرمان2نفر
 • بيرجند2نفر
 • زاهدان2نفر
 • رشتخوار2نفر
 • رشت2نفر
 • بابل2نفر
 • كاشمر2نفر
 • خوي2نفر
 • اصفهان2نفر
 • سمنان1نفر
 • نطنز1نفر
 • نهاوند1نفر
 • يزد1نفر
 • بروجرد1نفر
 • تربت جام1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ديلم1نفر
 • آمل1نفر
 • شيروان1نفر
 • فيروز آباد1نفر
 • اردبيل1نفر
 • فريمان1نفر
 • شاهرود1نفر
 • سرخس1نفر
 • ساري1نفر
 • ايلام1نفر
 • زرند1نفر
 • اروميه1نفر
 • استهبان1نفر
 • قائن1نفر

اسامی یاوران وقف علم و فناوری (298 نفر)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر و استان نوع همکاری
1حسن قرونهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
2امیر رافعیخراسان رضوي - نيشابورفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
3امیر نکودریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
4سید علیرضا بنی فاطمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
5امیرحسین صدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
6ریحانه صباغ زاده خراسان رضوي - سبزوارارزیاب
7ریحانه یزدانی اصفهانی نژاد تهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
8عبدالرضا عزیزکمالیمازندران - آملتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
9مرضیه اکبریخراسان رضوي - تربت جامتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
10مشکات بابائیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
11علی رنجبرکیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی
12نوید میبدی نیکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
13حامد مهرآراتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
14زینب بیگم نورمحمدی فارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
15احسان فلاح تفتیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
16مهدی جعفری ندوشنيزد - يزدتولید محتوای علمی
17امیرحسین بادکوبیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
18میلادیزدان پناهیهمدان - نهاوندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
19وحید آزادزادهخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
20مجتبي حسين زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
21محمدرضا خاتمیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
22علی رشیدیتهران - تهرانارزیاب
23محمود نظرنیاگيلان - رشتارزیاب تولید محتوای علمی
24فرزانه فلاح خنامانسمنان - سمنانارزیاب
25محمد ضیائیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
26دلارام صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
27محمد مهدی پریشفارس - استهبانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
28سیدرحمان میرزائیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
29سید احسان خسرویآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
30نسترن حسامیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
31سولماز حضرتقلی زادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
32پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
33امیر محمدی ارکانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
34سعید سهرابیكرمان - كرمانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
35اکرم رزمی رضاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
36سید شهاب ابراهیمی حسینیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
37احمدجعفری پارساخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
38علی بیسجردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
39اعظم جمشیدیفارس - اقليدتولید محتوای علمی
40محمد وحیدیفارس - شيرازتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
41ايمان كورنگي تهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
42لیلا عرفانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
43سیدعبدالحمیدرحمانی حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
44زهراخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
45امیرحسین اصغریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
46پیمان ایوبیآذربايجان غربي - اروميهارزیاب تولید محتوای علمی
47نیما بهنامگيلان - رشتارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
48سید عابد حسینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
49مهران رحمانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
50میلاد شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
51جعفر نوروزی دربندخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
52امید عادلخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
53امیر اخلاصی نیاخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
54محمد روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
55علیرضاروشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
56بی بی منصوره موسویانخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
57علی فعال پارساخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
58مرتضی شدهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
59اشرفی اتفاقیانهمدان - همدانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
60نقی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
61زهرا باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
62علی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
63مرتضی طاهرپور خلیل آبادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
64علیرضا دوانلوخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
65علی اصغر شاهانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
66علیرضا روحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
67فرهاد سربلندیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
68حسین عبادی فرتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی
69یاسر صداقتخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
70نیما مجری سازان طوسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
71طاهره نادیايلام - ايلامفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
72علی هادیانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
73سید حسین حمیدیقم - قمارزیاب
74محمدابراهیم زیروحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
75مائده یونسیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
76سحر ابریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
77محمد مهدی همتی دوستخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
78یوسف فرازندهتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
79فرهاد بهلولی شعفیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
80اقدس نیستانیخراسان شمالي - بجنوردارزیاب
81مینا نباتیان یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
82رضا طلبیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
83ملیحه فقیهی مقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
84علی عبداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
85پیمان حاجی رضاییخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
86رمضانعلی خرمیمازندران - ساريارزیاب تولید محتوای علمی
87مجید حسین زادهتهران - تهرانارزیاب
88رضا غیاثیتهران - تهرانارزیاب
89روح اله نوریتهران - تهرانارزیاب
90احمد خدادادی دربانتهران - تهرانارزیاب
91عليرضا شيرازيخراسان رضوي - نيشابورارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
92مهدی کیوانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
93محمد سریرافرازتهران - تهرانارزیاب
94سید حسین حجتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
95احسان رجبیانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
96سید مصطفی حسینی دشت بیاضخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی
97مهدی آمادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
98فرزانه یوسفی پورتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
99مرتضی اسکافی نوغانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
100مهلا احسنیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
101رضا خسروجردیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
102امیر حسین هاتفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
103هادی عیوضیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
104کبری قرئلیتهران - تهرانارزیاب
105داود مسعودیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
106محمدرضا صفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
107مهدی کردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
108حسین حسین دختخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
109علی دشتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
110علی اکبر زیروحیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
111سید احمد کریمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
112سيروس نخودچيخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
113مسعود منشدیالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
114مهدی یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
115بهزاد هرویخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
116فاطمه نوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
117وحیده فرهمند نیکوخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
118عسکری غلامزادهقم - قمارزیاب تولید محتوای علمی
119مجتبی میرزائیخراسان رضوي - قوچانارزیاب تولید محتوای علمی
120شهریار جاویدفردخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
121محمدحسین ذنوبیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
122خسرو اکبریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
123جلیل آخرتیخراسان رضوي - كاشمرتولید محتوای تبلیغی
124مریم غلامرضا پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
125زهرا قبادیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
126سیامک اصلانیان کلخورانالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
127علی فتحیخراسان رضوي - رشتخوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
128محبوبه پرورشخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
129حسن ثابتیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
130مسعود معاونیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
131محمد رضا شهرکیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
132سید سجاد صدیقیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب
133رضا معزی نسبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
134فاطمه اعتمادی رادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
135محیا باقری رفیعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
136مسعود رحمانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
137داود تفضلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
138علیرضا ایزدیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
139مهسا قربانی بوانیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
140جواد زارعخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
141فواد ششکلانی قالیبافخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
142مریم یعقوب پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
143محمد بهاریهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
144فائزه صفاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
145ناصر عبدیلزآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب
146فیروزه یونسی فرخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
147عباس الوانیخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
148مریم فرشچیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
149راضیه میرنژادخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
150مینا شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
151سید ایمان شریعتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
152سعید شفیعیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
153محمد ابوالحسنیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
154سعید آسوده یدکیخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای تبلیغی
155محمدحسین حیدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
156مهدی تویسرکانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
157محمد عذیریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
158علی اکبرپورخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
159حلما ملکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
160علی اکبر حداد مشهدریزهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
161محمدرضا شریفیكرمان - كرمانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
162رقیه پورولیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای تبلیغی
163مرتضی تقویخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
164جواد عباسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
165صالح عنایتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
166لیلاعرفانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
167نامنیخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
168آزاده جوادنژادخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
169غلامحسین نیکبختانخراسان رضوي - قوچانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
170موسی الرضا زارعخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
171محمد حسینخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
172سید مهدی میرشجاعان حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
173زهره ظهیرنژادخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
174سعید عرفانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
175علیرضا رضاییخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
176رضا غلامپورخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
177محمدمحمدزاده سرابخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
178عليرضا سليميخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
179علیرضا ریاضیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
180هاجر سوسن بلوچیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
181مسعود انوریآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
182نوید انوری پورخراسان رضوي - مشهدارزیاب
183موسی الرضا صادقیتهران - تهرانارزیاب
184علی لطفیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
185زهرا اسماعیلیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
186عذرا ایزانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
187علیرضا باقرانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
188آرزو کوهزادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
189سید مصطفی مرتضویخراسان شمالي - شيروانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
190فائزه عیالوارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
191مهسا جاودان مهرخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
192علی اسداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
193سیده مرضیه خالقی میرانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
194ناصرغلامیتهران - تهرانارزیاب
195حجت الاسلام سجاد قمری فامخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
196هادی برزوییخراسان رضوي - سبزوارارزیاب تولید محتوای علمی
197عبدالمجیدقصابیبوشهر - ديلمارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
198معصومه عباسیلرستان - بروجردتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
199حسن گردپورشهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
200دانیال محمدزاده شادمهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
201محمد بهرامیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
202امیرحسین حقیریانهمدان - همدانارزیاب تولید محتوای علمی
203مجید جمال آبادیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
204علیرضا مزرعی فراهانیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
205محسن رضوانيانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
206محمد حسن رنجبرتهران - تهرانارزیاب
207اسدالله حیدریآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
208محمدباقر کریمیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای تبلیغی
209ناصر داناییآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
210سعید علیشیریاصفهان - نطنزارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
211مجید فتحیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
212محمدرضا رضاییفارس - اقليدارزیاب تولید محتوای علمی
213سید محمد ضیاء مصطفویخراسان جنوبي - قائنتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
214سید سجاد موسویتهران - تهرانارزیاب
215یاشار نراقیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
216سوسن خلیلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
217فاطمه حاجی زادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
218هادی میرزازادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
219علی اکبر صفی اقدمآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
220مجید عاقلخراسان رضوي - كاشمرارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
221ابراهیم مودتمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
222سید مصطفی کریم پورمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
223علی غلامیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
224تکتم تکاملیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
225زهرا قادریكرمان - زرندتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
226زهرا روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
227مصطفی دستانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
228حسن طالبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
229محسن شکوهی فردخراسان رضوي - رشتخوارارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
230زهره قدمیاریخراسان رضوي - سرخستولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
231آفاق ترکانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
232مهسا سرحديخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
233علیرضا ابراهیمیخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
234راضیه عبدیل زادهآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی
235رضا امینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
236فاطمه قربانیالبرز - كرجتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
237محمد محسنیخراسان رضوي - فريمانتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
238سعیده نظافتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
239رضا رهبراردبيل - اردبيلارزیاب
240سحر بیداریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
241محمدرضا مقیمیقم - قمتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
242مرجانه خداترسخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
243محدثه رجبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
244پوریا پورجانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
245امیر عباس دهقانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
246سمیه پاک سرشتفارس - فيروز آبادارزیاب تولید محتوای علمی
247محمد رضا محمودیخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای تبلیغی
248عاطفه نجاتیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
249زهرا صباغيانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
250فهیمه فدائیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
251نوید پوراسفندیارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
252سوسن خسرویارخراسان شمالي - بجنوردارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
253محمد روح الامینیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
254حمید رابعیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
255اميررضا قدرتيخراسان رضوي - بوشهرتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
256فریبا گل افروزخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
257یونس برهانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
258علی جعفری زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
259محمدرضا انصاريخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی
260معصومهخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
261غلامرضا حجازیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
262رسول نجیبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
263حمیده صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
264محمد حسین نیکونژادتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
265محمد صادق سبط الشیخ انصاریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
266پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
267سجاد جعفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
268مرضیه یزدیهمدان - همدانتولید محتوای علمی
269اسماعیل ربانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
270جاوید نوبختخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
271محمد مهدی زادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
272یوسف احمدیقم - قمفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
273حجت الاسلام والمسلمین ایزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
274بابک قریشیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
275ساجده سلیمان زادگانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
276محمد فرزادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
277جلال عبدالعلیزادهآذربايجان شرقي - تبريزتولید محتوای علمی
278رضا چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای تبلیغی
279نجمه چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
280سینا فرهمندخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
281سجاد رضاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
282محمد فخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
283محمد صادق متقی پیشهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
284محمد ثامنیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
285امیرسالار علیزاده بذرافشانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
286محمد شکوری مقدمخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
287امیر عباس برزنونیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
288حمید میرزاپورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
289رضا کشمیریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
290ریحانه شاپوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
291جعفر رستگارخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
292محمد زینلیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
293جعفر زارعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
294حسین نیسانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
295رضامقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
296حسن نجفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
297مرتضی لنگریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
298سامان محمدیسمنان - شاهرودتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، وکیل آباد 17، معاد 4، پلاک 111

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136011631