حمایت معنوی

مقدمه:

شبکه یاوران وقف علم و فناوری به منظور ایجاد نهاد مردمی دغدغه مند جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و در قالب چهار کارگروه 1- ارزیاب و مشاور علمی پروژه های فناورانه و نوآورانه 2- تولید محتوی علمی 3- تولید محتوی تبلیغی 4- فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی در سراسر کشور ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد شبکه یاوران وقف علم و فناوری:

تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

هماهنگی و انتقال تجربیات در خصوص توسعه فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تبلیغی جهت فرهنگ سازی در حوزه وقف علم و فناوری

ایجاد تیم فعال و دغدغه مند مردمی جهت حضور فعال در اجتماعات مردمی جهت انجام فعالیتهای ترویج و فرهنگ سازی

شرح وظایف یاوران وقف علم و فناوری:

1)ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه، ارائه مشاوره های علمی و فنی به صاحبان پروژه های فناورانه و ...

2) تولید محتوی علمی در حوزه وقف علم و فناوری شامل تدوین کتاب های تخصصی، ویژه نامه، مقالات علمی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ...

3)تولید محتوی تبلیغی شامل: تهیه مطالب مناسب جهت تهیه بروشورها، بنرها، تراکت ها، تهیه سناریوها جهت کلیپ ها و مستندها، طراحی گرافیکی، طراحی سایت و اپلیکیشن و ...

4) فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی شامل: همکاری در برگزاری غرفه های ترویجی و فرهنگ سازی، همکاری در برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و همایش ها، همکاری در انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی در مساجد، بقاع متبرکه، نمازهای جمعه، اجتماعات مردمی و ...فرم ثبت نام یاوران وقف علم و فناوری

زمینه های همکاری

مشاهده همه مصاحبه ها با یاوران وقف علم و فناوری

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک استان در یک نگاه

13 3 1 3 3 1 1 33 3 188 5 2 2 7 4 3 2 1 3 4
 • خراسان رضوي188نفر
 • تهران33نفر
 • آذربايجان شرقي13نفر
 • فارس7نفر
 • خراسان شمالي5نفر
 • قم4نفر
 • همدان4نفر
 • آذربايجان غربي3نفر
 • البرز3نفر
 • كرمان3نفر
 • مازندران3نفر
 • خراسان جنوبي3نفر
 • اصفهان3نفر
 • سمنان2نفر
 • سيستان و بلوچستان2نفر
 • گيلان2نفر
 • لرستان1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ايلام1نفر
 • اردبيل1نفر

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک شهر در یک نگاه

 • مشهد158نفر
 • تهران33نفر
 • تبريز11نفر
 • سبزوار10نفر
 • قوچان5نفر
 • قم4نفر
 • بجنورد4نفر
 • كرج3نفر
 • نيشابور3نفر
 • همدان3نفر
 • تربت حيدريه3نفر
 • شيراز3نفر
 • كرمان2نفر
 • بيرجند2نفر
 • زاهدان2نفر
 • رشتخوار2نفر
 • رشت2نفر
 • بابل2نفر
 • كاشمر2نفر
 • خوي2نفر
 • اصفهان2نفر
 • اقليد2نفر
 • هشترود2نفر
 • گناباد2نفر
 • اردبيل1نفر
 • شاهرود1نفر
 • فريمان1نفر
 • سرخس1نفر
 • ساري1نفر
 • ايلام1نفر
 • زرند1نفر
 • اروميه1نفر
 • استهبان1نفر
 • قائن1نفر
 • سمنان1نفر
 • نطنز1نفر
 • نهاوند1نفر
 • بروجرد1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ديلم1نفر
 • شيروان1نفر
 • فيروز آباد1نفر

اسامی یاوران وقف علم و فناوری (282 نفر)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر و استان نوع همکاری
1امیرحسین بادکوبیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
2میلادیزدان پناهیهمدان - نهاوندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
3وحید آزادزادهخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
4مجتبي حسين زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
5محمدرضا خاتمیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
6علی رشیدیتهران - تهرانارزیاب
7محمود نظرنیاگيلان - رشتارزیاب تولید محتوای علمی
8فرزانه فلاح خنامانسمنان - سمنانارزیاب
9محمد ضیائیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
10دلارام صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
11محمد مهدی پریشفارس - استهبانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
12سیدرحمان میرزائیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
13سید احسان خسرویآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
14نسترن حسامیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
15سولماز حضرتقلی زادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
16پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
17امیر محمدی ارکانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
18سعید سهرابیكرمان - كرمانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
19اکرم رزمی رضاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
20سید شهاب ابراهیمی حسینیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
21احمدجعفری پارساخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
22علی بیسجردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
23اعظم جمشیدیفارس - اقليدتولید محتوای علمی
24محمد وحیدیفارس - شيرازتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
25ايمان كورنگي تهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
26لیلا عرفانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
27سیدعبدالحمیدرحمانی حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
28زهراخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
29امیرحسین اصغریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
30پیمان ایوبیآذربايجان غربي - اروميهارزیاب تولید محتوای علمی
31نیما بهنامگيلان - رشتارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
32سید عابد حسینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
33مهران رحمانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
34میلاد شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
35جعفر نوروزی دربندخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
36امید عادلخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
37امیر اخلاصی نیاخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
38محمد روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
39علیرضاروشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
40بی بی منصوره موسویانخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
41علی فعال پارساخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
42مرتضی شدهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
43اشرفی اتفاقیانهمدان - همدانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
44نقی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
45زهرا باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
46علی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
47مرتضی طاهرپور خلیل آبادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
48علیرضا دوانلوخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
49علی اصغر شاهانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
50علیرضا روحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
51فرهاد سربلندیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
52حسین عبادی فرتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی
53یاسر صداقتخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
54نیما مجری سازان طوسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
55طاهره نادیايلام - ايلامفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
56علی هادیانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
57سید حسین حمیدیقم - قمارزیاب
58محمدابراهیم زیروحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
59مائده یونسیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
60سحر ابریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
61محمد مهدی همتی دوستخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
62یوسف فرازندهتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
63فرهاد بهلولی شعفیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
64اقدس نیستانیخراسان شمالي - بجنوردارزیاب
65مینا نباتیان یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
66رضا طلبیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
67ملیحه فقیهی مقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
68علی عبداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
69پیمان حاجی رضاییخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
70رمضانعلی خرمیمازندران - ساريارزیاب تولید محتوای علمی
71مجید حسین زادهتهران - تهرانارزیاب
72رضا غیاثیتهران - تهرانارزیاب
73روح اله نوریتهران - تهرانارزیاب
74احمد خدادادی دربانتهران - تهرانارزیاب
75عليرضا شيرازيخراسان رضوي - نيشابورارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
76مهدی کیوانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
77محمد سریرافرازتهران - تهرانارزیاب
78سید حسین حجتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
79احسان رجبیانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
80سید مصطفی حسینی دشت بیاضخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی
81مهدی آمادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
82فرزانه یوسفی پورتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
83مرتضی اسکافی نوغانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
84مهلا احسنیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
85رضا خسروجردیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
86امیر حسین هاتفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
87هادی عیوضیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
88کبری قرئلیتهران - تهرانارزیاب
89داود مسعودیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
90محمدرضا صفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
91مهدی کردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
92حسین حسین دختخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
93علی دشتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
94علی اکبر زیروحیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
95سید احمد کریمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
96سيروس نخودچيخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
97مسعود منشدیالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
98مهدی یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
99بهزاد هرویخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
100فاطمه نوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
101وحیده فرهمند نیکوخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
102عسکری غلامزادهقم - قمارزیاب تولید محتوای علمی
103مجتبی میرزائیخراسان رضوي - قوچانارزیاب تولید محتوای علمی
104شهریار جاویدفردخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
105محمدحسین ذنوبیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
106خسرو اکبریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
107جلیل آخرتیخراسان رضوي - كاشمرتولید محتوای تبلیغی
108مریم غلامرضا پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
109زهرا قبادیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
110سیامک اصلانیان کلخورانالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
111علی فتحیخراسان رضوي - رشتخوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
112محبوبه پرورشخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
113حسن ثابتیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
114مسعود معاونیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
115محمد رضا شهرکیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
116سید سجاد صدیقیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب
117رضا معزی نسبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
118فاطمه اعتمادی رادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
119محیا باقری رفیعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
120مسعود رحمانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
121داود تفضلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
122علیرضا ایزدیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
123مهسا قربانی بوانیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
124جواد زارعخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
125فواد ششکلانی قالیبافخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
126مریم یعقوب پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
127محمد بهاریهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
128فائزه صفاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
129ناصر عبدیلزآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب
130فیروزه یونسی فرخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
131عباس الوانیخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
132مریم فرشچیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
133راضیه میرنژادخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
134مینا شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
135سید ایمان شریعتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
136سعید شفیعیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
137محمد ابوالحسنیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
138سعید آسوده یدکیخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای تبلیغی
139محمدحسین حیدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
140مهدی تویسرکانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
141محمد عذیریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
142علی اکبرپورخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
143حلما ملکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
144علی اکبر حداد مشهدریزهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
145محمدرضا شریفیكرمان - كرمانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
146رقیه پورولیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای تبلیغی
147مرتضی تقویخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
148جواد عباسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
149صالح عنایتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
150لیلاعرفانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
151نامنیخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
152آزاده جوادنژادخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
153غلامحسین نیکبختانخراسان رضوي - قوچانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
154موسی الرضا زارعخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
155محمد حسینخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
156سید مهدی میرشجاعان حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
157زهره ظهیرنژادخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
158سعید عرفانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
159علیرضا رضاییخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
160رضا غلامپورخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
161محمدمحمدزاده سرابخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
162عليرضا سليميخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
163علیرضا ریاضیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
164هاجر سوسن بلوچیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
165مسعود انوریآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
166نوید انوری پورخراسان رضوي - مشهدارزیاب
167موسی الرضا صادقیتهران - تهرانارزیاب
168علی لطفیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
169زهرا اسماعیلیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
170عذرا ایزانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
171علیرضا باقرانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
172آرزو کوهزادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
173سید مصطفی مرتضویخراسان شمالي - شيروانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
174فائزه عیالوارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
175مهسا جاودان مهرخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
176علی اسداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
177سیده مرضیه خالقی میرانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
178ناصرغلامیتهران - تهرانارزیاب
179حجت الاسلام سجاد قمری فامخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
180هادی برزوییخراسان رضوي - سبزوارارزیاب تولید محتوای علمی
181عبدالمجیدقصابیبوشهر - ديلمارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
182معصومه عباسیلرستان - بروجردتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
183حسن گردپورشهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
184دانیال محمدزاده شادمهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
185محمد بهرامیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
186امیرحسین حقیریانهمدان - همدانارزیاب تولید محتوای علمی
187مجید جمال آبادیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
188علیرضا مزرعی فراهانیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
189محسن رضوانيانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
190محمد حسن رنجبرتهران - تهرانارزیاب
191اسدالله حیدریآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
192محمدباقر کریمیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای تبلیغی
193ناصر داناییآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
194سعید علیشیریاصفهان - نطنزارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
195مجید فتحیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
196محمدرضا رضاییفارس - اقليدارزیاب تولید محتوای علمی
197سید محمد ضیاء مصطفویخراسان جنوبي - قائنتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
198سید سجاد موسویتهران - تهرانارزیاب
199یاشار نراقیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
200سوسن خلیلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
201فاطمه حاجی زادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
202هادی میرزازادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
203علی اکبر صفی اقدمآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
204مجید عاقلخراسان رضوي - كاشمرارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
205ابراهیم مودتمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
206سید مصطفی کریم پورمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
207علی غلامیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
208تکتم تکاملیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
209زهرا قادریكرمان - زرندتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
210زهرا روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
211مصطفی دستانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
212حسن طالبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
213محسن شکوهی فردخراسان رضوي - رشتخوارارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
214زهره قدمیاریخراسان رضوي - سرخستولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
215آفاق ترکانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
216مهسا سرحديخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
217علیرضا ابراهیمیخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
218راضیه عبدیل زادهآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی
219رضا امینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
220فاطمه قربانیالبرز - كرجتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
221محمد محسنیخراسان رضوي - فريمانتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
222سعیده نظافتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
223رضا رهبراردبيل - اردبيلارزیاب
224سحر بیداریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
225محمدرضا مقیمیقم - قمتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
226مرجانه خداترسخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
227محدثه رجبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
228پوریا پورجانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
229امیر عباس دهقانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
230سمیه پاک سرشتفارس - فيروز آبادارزیاب تولید محتوای علمی
231محمد رضا محمودیخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای تبلیغی
232عاطفه نجاتیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
233زهرا صباغيانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
234فهیمه فدائیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
235نوید پوراسفندیارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
236سوسن خسرویارخراسان شمالي - بجنوردارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
237محمد روح الامینیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
238حمید رابعیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
239اميررضا قدرتيخراسان رضوي - بوشهرتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
240فریبا گل افروزخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
241یونس برهانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
242علی جعفری زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
243محمدرضا انصاريخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی
244معصومهخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
245غلامرضا حجازیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
246رسول نجیبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
247حمیده صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
248محمد حسین نیکونژادتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
249محمد صادق سبط الشیخ انصاریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
250پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
251سجاد جعفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
252مرضیه یزدیهمدان - همدانتولید محتوای علمی
253اسماعیل ربانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
254جاوید نوبختخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
255محمد مهدی زادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
256یوسف احمدیقم - قمفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
257حجت الاسلام والمسلمین ایزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
258بابک قریشیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
259ساجده سلیمان زادگانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
260محمد فرزادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
261جلال عبدالعلیزادهآذربايجان شرقي - تبريزتولید محتوای علمی
262رضا چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای تبلیغی
263نجمه چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
264سینا فرهمندخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
265سجاد رضاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
266محمد فخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
267محمد صادق متقی پیشهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
268محمد ثامنیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
269امیرسالار علیزاده بذرافشانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
270محمد شکوری مقدمخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
271امیر عباس برزنونیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
272حمید میرزاپورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
273رضا کشمیریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
274ریحانه شاپوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
275جعفر رستگارخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
276محمد زینلیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
277جعفر زارعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
278حسین نیسانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
279رضامقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
280حسن نجفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
281مرتضی لنگریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
282سامان محمدیسمنان - شاهرودتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، امامت 58، پلاک 26

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136028775