حمایت معنوی

مقدمه:

شبکه یاوران وقف علم و فناوری به منظور ایجاد نهاد مردمی دغدغه مند جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و در قالب چهار کارگروه 1- ارزیاب و مشاور علمی پروژه های فناورانه و نوآورانه 2- تولید محتوی علمی 3- تولید محتوی تبلیغی 4- فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی در سراسر کشور ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد شبکه یاوران وقف علم و فناوری:

تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

هماهنگی و انتقال تجربیات در خصوص توسعه فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تبلیغی جهت فرهنگ سازی در حوزه وقف علم و فناوری

ایجاد تیم فعال و دغدغه مند مردمی جهت حضور فعال در اجتماعات مردمی جهت انجام فعالیتهای ترویج و فرهنگ سازی

شرح وظایف یاوران وقف علم و فناوری:

1)ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه، ارائه مشاوره های علمی و فنی به صاحبان پروژه های فناورانه و ...

2) تولید محتوی علمی در حوزه وقف علم و فناوری شامل تدوین کتاب های تخصصی، ویژه نامه، مقالات علمی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ...

3)تولید محتوی تبلیغی شامل: تهیه مطالب مناسب جهت تهیه بروشورها، بنرها، تراکت ها، تهیه سناریوها جهت کلیپ ها و مستندها، طراحی گرافیکی، طراحی سایت و اپلیکیشن و ...

4) فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی شامل: همکاری در برگزاری غرفه های ترویجی و فرهنگ سازی، همکاری در برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و همایش ها، همکاری در انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی در مساجد، بقاع متبرکه، نمازهای جمعه، اجتماعات مردمی و ...فرم ثبت نام یاوران وقف علم و فناوری

زمینه های همکاری

مشاهده همه مصاحبه ها با یاوران وقف علم و فناوری

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک استان در یک نگاه

13 3 1 2 3 1 1 33 3 188 5 2 2 7 4 3 2 1 3 3
 • خراسان رضوي188نفر
 • تهران33نفر
 • آذربايجان شرقي13نفر
 • فارس7نفر
 • خراسان شمالي5نفر
 • قم4نفر
 • همدان3نفر
 • آذربايجان غربي3نفر
 • البرز3نفر
 • كرمان3نفر
 • مازندران3نفر
 • خراسان جنوبي3نفر
 • سمنان2نفر
 • سيستان و بلوچستان2نفر
 • گيلان2نفر
 • اصفهان2نفر
 • لرستان1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ايلام1نفر
 • اردبيل1نفر

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک شهر در یک نگاه

 • مشهد158نفر
 • تهران33نفر
 • تبريز11نفر
 • سبزوار10نفر
 • قوچان5نفر
 • قم4نفر
 • بجنورد4نفر
 • كرج3نفر
 • نيشابور3نفر
 • همدان3نفر
 • تربت حيدريه3نفر
 • شيراز3نفر
 • كرمان2نفر
 • بيرجند2نفر
 • زاهدان2نفر
 • رشتخوار2نفر
 • رشت2نفر
 • بابل2نفر
 • كاشمر2نفر
 • خوي2نفر
 • اقليد2نفر
 • هشترود2نفر
 • گناباد2نفر
 • اردبيل1نفر
 • شاهرود1نفر
 • فريمان1نفر
 • سرخس1نفر
 • ساري1نفر
 • ايلام1نفر
 • زرند1نفر
 • اروميه1نفر
 • استهبان1نفر
 • قائن1نفر
 • اصفهان1نفر
 • سمنان1نفر
 • نطنز1نفر
 • بروجرد1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ديلم1نفر
 • شيروان1نفر
 • فيروز آباد1نفر

اسامی یاوران وقف علم و فناوری (280 نفر)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر و استان نوع همکاری
1وحید آزادزادهخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
2مجتبي حسين زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
3محمدرضا خاتمیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
4علی رشیدیتهران - تهرانارزیاب
5محمود نظرنیاگيلان - رشتارزیاب تولید محتوای علمی
6فرزانه فلاح خنامانسمنان - سمنانارزیاب
7محمد ضیائیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
8دلارام صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
9محمد مهدی پریشفارس - استهبانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
10سیدرحمان میرزائیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
11سید احسان خسرویآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
12نسترن حسامیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
13سولماز حضرتقلی زادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
14پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
15امیر محمدی ارکانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
16سعید سهرابیكرمان - كرمانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
17اکرم رزمی رضاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
18سید شهاب ابراهیمی حسینیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
19احمدجعفری پارساخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
20علی بیسجردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
21اعظم جمشیدیفارس - اقليدتولید محتوای علمی
22محمد وحیدیفارس - شيرازتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
23ايمان كورنگي تهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
24لیلا عرفانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
25سیدعبدالحمیدرحمانی حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
26زهراخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
27امیرحسین اصغریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
28پیمان ایوبیآذربايجان غربي - اروميهارزیاب تولید محتوای علمی
29نیما بهنامگيلان - رشتارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
30سید عابد حسینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
31مهران رحمانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
32میلاد شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
33جعفر نوروزی دربندخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
34امید عادلخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
35امیر اخلاصی نیاخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
36محمد روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
37علیرضاروشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
38بی بی منصوره موسویانخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
39علی فعال پارساخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
40مرتضی شدهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
41اشرفی اتفاقیانهمدان - همدانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
42نقی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
43زهرا باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
44علی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
45مرتضی طاهرپور خلیل آبادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
46علیرضا دوانلوخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
47علی اصغر شاهانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
48علیرضا روحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
49فرهاد سربلندیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
50حسین عبادی فرتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی
51یاسر صداقتخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
52نیما مجری سازان طوسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
53طاهره نادیايلام - ايلامفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
54علی هادیانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
55سید حسین حمیدیقم - قمارزیاب
56محمدابراهیم زیروحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
57مائده یونسیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
58سحر ابریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
59محمد مهدی همتی دوستخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
60یوسف فرازندهتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
61فرهاد بهلولی شعفیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
62اقدس نیستانیخراسان شمالي - بجنوردارزیاب
63مینا نباتیان یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
64رضا طلبیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
65ملیحه فقیهی مقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
66علی عبداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
67پیمان حاجی رضاییخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
68رمضانعلی خرمیمازندران - ساريارزیاب تولید محتوای علمی
69مجید حسین زادهتهران - تهرانارزیاب
70رضا غیاثیتهران - تهرانارزیاب
71روح اله نوریتهران - تهرانارزیاب
72احمد خدادادی دربانتهران - تهرانارزیاب
73عليرضا شيرازيخراسان رضوي - نيشابورارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
74مهدی کیوانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
75محمد سریرافرازتهران - تهرانارزیاب
76سید حسین حجتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
77احسان رجبیانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
78سید مصطفی حسینی دشت بیاضخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی
79مهدی آمادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
80فرزانه یوسفی پورتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
81مرتضی اسکافی نوغانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
82مهلا احسنیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
83رضا خسروجردیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
84امیر حسین هاتفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
85هادی عیوضیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
86کبری قرئلیتهران - تهرانارزیاب
87داود مسعودیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
88محمدرضا صفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
89مهدی کردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
90حسین حسین دختخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
91علی دشتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
92علی اکبر زیروحیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
93سید احمد کریمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
94سيروس نخودچيخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
95مسعود منشدیالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
96مهدی یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
97بهزاد هرویخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
98فاطمه نوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
99وحیده فرهمند نیکوخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
100عسکری غلامزادهقم - قمارزیاب تولید محتوای علمی
101مجتبی میرزائیخراسان رضوي - قوچانارزیاب تولید محتوای علمی
102شهریار جاویدفردخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
103محمدحسین ذنوبیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
104خسرو اکبریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
105جلیل آخرتیخراسان رضوي - كاشمرتولید محتوای تبلیغی
106مریم غلامرضا پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
107زهرا قبادیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
108سیامک اصلانیان کلخورانالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
109علی فتحیخراسان رضوي - رشتخوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
110محبوبه پرورشخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
111حسن ثابتیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
112مسعود معاونیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
113محمد رضا شهرکیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
114سید سجاد صدیقیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب
115رضا معزی نسبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
116فاطمه اعتمادی رادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
117محیا باقری رفیعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
118مسعود رحمانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
119داود تفضلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
120علیرضا ایزدیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
121مهسا قربانی بوانیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
122جواد زارعخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
123فواد ششکلانی قالیبافخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
124مریم یعقوب پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
125محمد بهاریهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
126فائزه صفاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
127ناصر عبدیلزآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب
128فیروزه یونسی فرخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
129عباس الوانیخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
130مریم فرشچیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
131راضیه میرنژادخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
132مینا شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
133سید ایمان شریعتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
134سعید شفیعیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
135محمد ابوالحسنیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
136سعید آسوده یدکیخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای تبلیغی
137محمدحسین حیدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
138مهدی تویسرکانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
139محمد عذیریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
140علی اکبرپورخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
141حلما ملکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
142علی اکبر حداد مشهدریزهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
143محمدرضا شریفیكرمان - كرمانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
144رقیه پورولیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای تبلیغی
145مرتضی تقویخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
146جواد عباسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
147صالح عنایتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
148لیلاعرفانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
149نامنیخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
150آزاده جوادنژادخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
151غلامحسین نیکبختانخراسان رضوي - قوچانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
152موسی الرضا زارعخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
153محمد حسینخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
154سید مهدی میرشجاعان حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
155زهره ظهیرنژادخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
156سعید عرفانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
157علیرضا رضاییخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
158رضا غلامپورخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
159محمدمحمدزاده سرابخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
160عليرضا سليميخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
161علیرضا ریاضیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
162هاجر سوسن بلوچیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
163مسعود انوریآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
164نوید انوری پورخراسان رضوي - مشهدارزیاب
165موسی الرضا صادقیتهران - تهرانارزیاب
166علی لطفیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
167زهرا اسماعیلیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
168عذرا ایزانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
169علیرضا باقرانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
170آرزو کوهزادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
171سید مصطفی مرتضویخراسان شمالي - شيروانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
172فائزه عیالوارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
173مهسا جاودان مهرخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
174علی اسداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
175سیده مرضیه خالقی میرانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
176ناصرغلامیتهران - تهرانارزیاب
177حجت الاسلام سجاد قمری فامخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
178هادی برزوییخراسان رضوي - سبزوارارزیاب تولید محتوای علمی
179عبدالمجیدقصابیبوشهر - ديلمارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
180معصومه عباسیلرستان - بروجردتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
181حسن گردپورشهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
182دانیال محمدزاده شادمهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
183محمد بهرامیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
184امیرحسین حقیریانهمدان - همدانارزیاب تولید محتوای علمی
185مجید جمال آبادیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
186علیرضا مزرعی فراهانیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
187محسن رضوانيانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
188محمد حسن رنجبرتهران - تهرانارزیاب
189اسدالله حیدریآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
190محمدباقر کریمیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای تبلیغی
191ناصر داناییآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
192سعید علیشیریاصفهان - نطنزارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
193مجید فتحیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
194محمدرضا رضاییفارس - اقليدارزیاب تولید محتوای علمی
195سید محمد ضیاء مصطفویخراسان جنوبي - قائنتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
196سید سجاد موسویتهران - تهرانارزیاب
197یاشار نراقیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
198سوسن خلیلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
199فاطمه حاجی زادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
200هادی میرزازادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
201علی اکبر صفی اقدمآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
202مجید عاقلخراسان رضوي - كاشمرارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
203ابراهیم مودتمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
204سید مصطفی کریم پورمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
205علی غلامیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
206تکتم تکاملیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
207زهرا قادریكرمان - زرندتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
208زهرا روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
209مصطفی دستانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
210حسن طالبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
211محسن شکوهی فردخراسان رضوي - رشتخوارارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
212زهره قدمیاریخراسان رضوي - سرخستولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
213آفاق ترکانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
214مهسا سرحديخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
215علیرضا ابراهیمیخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
216راضیه عبدیل زادهآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی
217رضا امینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
218فاطمه قربانیالبرز - كرجتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
219محمد محسنیخراسان رضوي - فريمانتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
220سعیده نظافتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
221رضا رهبراردبيل - اردبيلارزیاب
222سحر بیداریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
223محمدرضا مقیمیقم - قمتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
224مرجانه خداترسخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
225محدثه رجبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
226پوریا پورجانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
227امیر عباس دهقانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
228سمیه پاک سرشتفارس - فيروز آبادارزیاب تولید محتوای علمی
229محمد رضا محمودیخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای تبلیغی
230عاطفه نجاتیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
231زهرا صباغيانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
232فهیمه فدائیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
233نوید پوراسفندیارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
234سوسن خسرویارخراسان شمالي - بجنوردارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
235محمد روح الامینیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
236حمید رابعیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
237اميررضا قدرتيخراسان رضوي - بوشهرتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
238فریبا گل افروزخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
239یونس برهانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
240علی جعفری زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
241محمدرضا انصاريخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی
242معصومهخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
243غلامرضا حجازیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
244رسول نجیبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
245حمیده صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
246محمد حسین نیکونژادتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
247محمد صادق سبط الشیخ انصاریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
248پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
249سجاد جعفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
250مرضیه یزدیهمدان - همدانتولید محتوای علمی
251اسماعیل ربانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
252جاوید نوبختخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
253محمد مهدی زادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
254یوسف احمدیقم - قمفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
255حجت الاسلام والمسلمین ایزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
256بابک قریشیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
257ساجده سلیمان زادگانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
258محمد فرزادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
259جلال عبدالعلیزادهآذربايجان شرقي - تبريزتولید محتوای علمی
260رضا چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای تبلیغی
261نجمه چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
262سینا فرهمندخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
263سجاد رضاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
264محمد فخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
265محمد صادق متقی پیشهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
266محمد ثامنیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
267امیرسالار علیزاده بذرافشانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
268محمد شکوری مقدمخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
269امیر عباس برزنونیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
270حمید میرزاپورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
271رضا کشمیریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
272ریحانه شاپوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
273جعفر رستگارخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
274محمد زینلیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
275جعفر زارعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
276حسین نیسانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
277رضامقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
278حسن نجفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
279مرتضی لنگریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
280سامان محمدیسمنان - شاهرودتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، امامت 58، پلاک 26

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136028775