حمایت معنوی

مقدمه:

شبکه یاوران وقف علم و فناوری به منظور ایجاد نهاد مردمی دغدغه مند جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و در قالب چهار کارگروه 1- ارزیاب و مشاور علمی پروژه های فناورانه و نوآورانه 2- تولید محتوی علمی 3- تولید محتوی تبلیغی 4- فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی در سراسر کشور ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد شبکه یاوران وقف علم و فناوری:

تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

هماهنگی و انتقال تجربیات در خصوص توسعه فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تبلیغی جهت فرهنگ سازی در حوزه وقف علم و فناوری

ایجاد تیم فعال و دغدغه مند مردمی جهت حضور فعال در اجتماعات مردمی جهت انجام فعالیتهای ترویج و فرهنگ سازی

شرح وظایف یاوران وقف علم و فناوری:

1)ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه، ارائه مشاوره های علمی و فنی به صاحبان پروژه های فناورانه و ...

2) تولید محتوی علمی در حوزه وقف علم و فناوری شامل تدوین کتاب های تخصصی، ویژه نامه، مقالات علمی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ...

3)تولید محتوی تبلیغی شامل: تهیه مطالب مناسب جهت تهیه بروشورها، بنرها، تراکت ها، تهیه سناریوها جهت کلیپ ها و مستندها، طراحی گرافیکی، طراحی سایت و اپلیکیشن و ...

4) فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی شامل: همکاری در برگزاری غرفه های ترویجی و فرهنگ سازی، همکاری در برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و همایش ها، همکاری در انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی در مساجد، بقاع متبرکه، نمازهای جمعه، اجتماعات مردمی و ...فرم ثبت نام یاوران وقف علم و فناوری

زمینه های همکاری

مشاهده همه مصاحبه ها با یاوران وقف علم و فناوری

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک استان در یک نگاه

9 2 1 1 3 1 1 31 3 175 4 1 2 4 4 2 1 1 3 3
 • خراسان رضوي175نفر
 • تهران31نفر
 • آذربايجان شرقي9نفر
 • خراسان شمالي4نفر
 • فارس4نفر
 • قم4نفر
 • البرز3نفر
 • مازندران3نفر
 • خراسان جنوبي3نفر
 • همدان3نفر
 • كرمان2نفر
 • سيستان و بلوچستان2نفر
 • آذربايجان غربي2نفر
 • اردبيل1نفر
 • اصفهان1نفر
 • لرستان1نفر
 • سمنان1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ايلام1نفر
 • گيلان1نفر

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک شهر در یک نگاه

 • مشهد145نفر
 • تهران31نفر
 • سبزوار10نفر
 • تبريز7نفر
 • قوچان5نفر
 • قم4نفر
 • تربت حيدريه3نفر
 • بجنورد3نفر
 • كرج3نفر
 • نيشابور3نفر
 • همدان3نفر
 • كاشمر2نفر
 • خوي2نفر
 • هشترود2نفر
 • گناباد2نفر
 • شيراز2نفر
 • بيرجند2نفر
 • زاهدان2نفر
 • رشتخوار2نفر
 • بابل2نفر
 • قائن1نفر
 • اقليد1نفر
 • نطنز1نفر
 • بروجرد1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ديلم1نفر
 • شيروان1نفر
 • فيروز آباد1نفر
 • اردبيل1نفر
 • كرمان1نفر
 • شاهرود1نفر
 • فريمان1نفر
 • سرخس1نفر
 • ساري1نفر
 • ايلام1نفر
 • زرند1نفر
 • رشت1نفر

اسامی یاوران وقف علم و فناوری (252 نفر)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر و استان نوع همکاری
1نیما بهنامگيلان - رشتارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
2سید عابد حسینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
3مهران رحمانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
4میلاد شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
5جعفر نوروزی دربندخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
6امید عادلخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
7امیر اخلاصی نیاخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
8محمد روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
9علیرضاروشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
10بی بی منصوره موسویانخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
11علی فعال پارساخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
12مرتضی شدهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
13اشرفی اتفاقیانهمدان - همدانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
14نقی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
15زهرا باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
16علی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
17مرتضی طاهرپور خلیل آبادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
18علیرضا دوانلوخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
19علی اصغر شاهانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
20علیرضا روحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
21فرهاد سربلندیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
22حسین عبادی فرتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی
23یاسر صداقتخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
24نیما مجری سازان طوسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
25طاهره نادیايلام - ايلامفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
26علی هادیانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
27سید حسین حمیدیقم - قمارزیاب
28محمدابراهیم زیروحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
29مائده یونسیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
30سحر ابریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
31محمد مهدی همتی دوستخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
32یوسف فرازندهتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
33فرهاد بهلولی شعفیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
34اقدس نیستانیخراسان شمالي - بجنوردارزیاب
35مینا نباتیان یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
36رضا طلبیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
37ملیحه فقیهی مقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
38علی عبداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
39پیمان حاجی رضاییخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
40رمضانعلی خرمیمازندران - ساريارزیاب تولید محتوای علمی
41مجید حسین زادهتهران - تهرانارزیاب
42رضا غیاثیتهران - تهرانارزیاب
43روح اله نوریتهران - تهرانارزیاب
44احمد خدادادی دربانتهران - تهرانارزیاب
45عليرضا شيرازيخراسان رضوي - نيشابورارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
46مهدی کیوانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
47محمد سریرافرازتهران - تهرانارزیاب
48سید حسین حجتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
49احسان رجبیانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
50سید مصطفی حسینی دشت بیاضخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی
51مهدی آمادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
52فرزانه یوسفی پورتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
53مرتضی اسکافی نوغانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
54مهلا احسنیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
55رضا خسروجردیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
56امیر حسین هاتفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
57هادی عیوضیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
58کبری قرئلیتهران - تهرانارزیاب
59داود مسعودیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
60محمدرضا صفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
61مهدی کردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
62حسین حسین دختخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
63علی دشتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
64علی اکبر زیروحیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
65سید احمد کریمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
66سيروس نخودچيخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
67مسعود منشدیالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
68مهدی یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
69بهزاد هرویخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
70فاطمه نوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
71وحیده فرهمند نیکوخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
72عسکری غلامزادهقم - قمارزیاب تولید محتوای علمی
73مجتبی میرزائیخراسان رضوي - قوچانارزیاب تولید محتوای علمی
74شهریار جاویدفردخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
75محمدحسین ذنوبیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
76خسرو اکبریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
77جلیل آخرتیخراسان رضوي - كاشمرتولید محتوای تبلیغی
78مریم غلامرضا پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
79زهرا قبادیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
80سیامک اصلانیان کلخورانالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
81علی فتحیخراسان رضوي - رشتخوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
82محبوبه پرورشخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
83حسن ثابتیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
84مسعود معاونیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
85محمد رضا شهرکیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
86سید سجاد صدیقیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب
87رضا معزی نسبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
88فاطمه اعتمادی رادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
89محیا باقری رفیعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
90مسعود رحمانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
91داود تفضلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
92علیرضا ایزدیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
93مهسا قربانی بوانیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
94جواد زارعخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
95فواد ششکلانی قالیبافخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
96مریم یعقوب پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
97محمد بهاریهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
98فائزه صفاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
99ناصر عبدیلزآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب
100فیروزه یونسی فرخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
101عباس الوانیخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
102مریم فرشچیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
103راضیه میرنژادخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
104مینا شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
105سید ایمان شریعتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
106سعید شفیعیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
107محمد ابوالحسنیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
108سعید آسوده یدکیخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای تبلیغی
109محمدحسین حیدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
110مهدی تویسرکانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
111محمد عذیریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
112علی اکبرپورخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
113حلما ملکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
114علی اکبر حداد مشهدریزهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
115محمدرضا شریفیكرمان - كرمانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
116رقیه پورولیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای تبلیغی
117مرتضی تقویخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
118جواد عباسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
119صالح عنایتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
120لیلاعرفانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
121نامنیخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
122آزاده جوادنژادخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
123غلامحسین نیکبختانخراسان رضوي - قوچانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
124موسی الرضا زارعخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
125محمد حسینخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
126سید مهدی میرشجاعان حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
127زهره ظهیرنژادخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
128سعید عرفانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
129علیرضا رضاییخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
130رضا غلامپورخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
131محمدمحمدزاده سرابخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
132عليرضا سليميخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
133علیرضا ریاضیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
134هاجر سوسن بلوچیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
135مسعود انوریآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
136نوید انوری پورخراسان رضوي - مشهدارزیاب
137موسی الرضا صادقیتهران - تهرانارزیاب
138علی لطفیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
139زهرا اسماعیلیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
140عذرا ایزانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
141علیرضا باقرانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
142آرزو کوهزادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
143سید مصطفی مرتضویخراسان شمالي - شيروانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
144فائزه عیالوارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
145مهسا جاودان مهرخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
146علی اسداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
147سیده مرضیه خالقی میرانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
148ناصرغلامیتهران - تهرانارزیاب
149حجت الاسلام سجاد قمری فامخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
150هادی برزوییخراسان رضوي - سبزوارارزیاب تولید محتوای علمی
151عبدالمجیدقصابیبوشهر - ديلمارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
152معصومه عباسیلرستان - بروجردتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
153حسن گردپورشهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
154دانیال محمدزاده شادمهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
155محمد بهرامیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
156امیرحسین حقیریانهمدان - همدانارزیاب تولید محتوای علمی
157مجید جمال آبادیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
158علیرضا مزرعی فراهانیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
159محسن رضوانيانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
160محمد حسن رنجبرتهران - تهرانارزیاب
161اسدالله حیدریآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
162محمدباقر کریمیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای تبلیغی
163ناصر داناییآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
164سعید علیشیریاصفهان - نطنزارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
165مجید فتحیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
166محمدرضا رضاییفارس - اقليدارزیاب تولید محتوای علمی
167سید محمد ضیاء مصطفویخراسان جنوبي - قائنتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
168سید سجاد موسویتهران - تهرانارزیاب
169یاشار نراقیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
170سوسن خلیلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
171فاطمه حاجی زادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
172هادی میرزازادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
173علی اکبر صفی اقدمآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
174مجید عاقلخراسان رضوي - كاشمرارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
175ابراهیم مودتمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
176سید مصطفی کریم پورمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
177علی غلامیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
178تکتم تکاملیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
179زهرا قادریكرمان - زرندتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
180زهرا روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
181مصطفی دستانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
182حسن طالبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
183محسن شکوهی فردخراسان رضوي - رشتخوارارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
184زهره قدمیاریخراسان رضوي - سرخستولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
185آفاق ترکانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
186مهسا سرحديخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
187علیرضا ابراهیمیخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
188راضیه عبدیل زادهآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی
189رضا امینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
190فاطمه قربانیالبرز - كرجتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
191محمد محسنیخراسان رضوي - فريمانتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
192سعیده نظافتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
193رضا رهبراردبيل - اردبيلارزیاب
194سحر بیداریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
195محمدرضا مقیمیقم - قمتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
196مرجانه خداترسخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
197محدثه رجبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
198پوریا پورجانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
199امیر عباس دهقانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
200سمیه پاک سرشتفارس - فيروز آبادارزیاب تولید محتوای علمی
201محمد رضا محمودیخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای تبلیغی
202عاطفه نجاتیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
203زهرا صباغيانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
204فهیمه فدائیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
205نوید پوراسفندیارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
206سوسن خسرویارخراسان شمالي - بجنوردارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
207محمد روح الامینیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
208حمید رابعیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
209اميررضا قدرتيخراسان رضوي - بوشهرتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
210فریبا گل افروزخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
211یونس برهانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
212علی جعفری زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
213محمدرضا انصاريخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی
214معصومهخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
215غلامرضا حجازیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
216رسول نجیبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
217حمیده صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
218محمد حسین نیکونژادتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
219محمد صادق سبط الشیخ انصاریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
220پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
221سجاد جعفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
222مرضیه یزدیهمدان - همدانتولید محتوای علمی
223اسماعیل ربانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
224جاوید نوبختخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
225محمد مهدی زادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
226یوسف احمدیقم - قمفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
227حجت الاسلام والمسلمین ایزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
228بابک قریشیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
229ساجده سلیمان زادگانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
230محمد فرزادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
231جلال عبدالعلیزادهآذربايجان شرقي - تبريزتولید محتوای علمی
232رضا چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای تبلیغی
233نجمه چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
234سینا فرهمندخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
235سجاد رضاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
236محمد فخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
237محمد صادق متقی پیشهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
238محمد ثامنیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
239امیرسالار علیزاده بذرافشانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
240محمد شکوری مقدمخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
241امیر عباس برزنونیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
242حمید میرزاپورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
243رضا کشمیریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
244ریحانه شاپوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
245جعفر رستگارخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
246محمد زینلیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
247جعفر زارعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
248حسین نیسانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
249رضامقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
250حسن نجفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
251مرتضی لنگریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
252سامان محمدیسمنان - شاهرودتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، امامت 58، پلاک 26

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136028775