حمایت معنوی

مقدمه:

شبکه یاوران وقف علم و فناوری به منظور ایجاد نهاد مردمی دغدغه مند جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و در قالب چهار کارگروه 1- ارزیاب و مشاور علمی پروژه های فناورانه و نوآورانه 2- تولید محتوی علمی 3- تولید محتوی تبلیغی 4- فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی در سراسر کشور ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد شبکه یاوران وقف علم و فناوری:

تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

هماهنگی و انتقال تجربیات در خصوص توسعه فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تبلیغی جهت فرهنگ سازی در حوزه وقف علم و فناوری

ایجاد تیم فعال و دغدغه مند مردمی جهت حضور فعال در اجتماعات مردمی جهت انجام فعالیتهای ترویج و فرهنگ سازی

شرح وظایف یاوران وقف علم و فناوری:

1)ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه، ارائه مشاوره های علمی و فنی به صاحبان پروژه های فناورانه و ...

2) تولید محتوی علمی در حوزه وقف علم و فناوری شامل تدوین کتاب های تخصصی، ویژه نامه، مقالات علمی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ...

3)تولید محتوی تبلیغی شامل: تهیه مطالب مناسب جهت تهیه بروشورها، بنرها، تراکت ها، تهیه سناریوها جهت کلیپ ها و مستندها، طراحی گرافیکی، طراحی سایت و اپلیکیشن و ...

4) فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی شامل: همکاری در برگزاری غرفه های ترویجی و فرهنگ سازی، همکاری در برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و همایش ها، همکاری در انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی در مساجد، بقاع متبرکه، نمازهای جمعه، اجتماعات مردمی و ...فرم ثبت نام یاوران وقف علم و فناوری

زمینه های همکاری

مشاهده همه مصاحبه ها با یاوران وقف علم و فناوری

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک استان در یک نگاه

9 3 1 1 3 1 1 32 3 181 4 1 2 6 4 2 1 1 3 3
 • خراسان رضوي181نفر
 • تهران32نفر
 • آذربايجان شرقي9نفر
 • فارس6نفر
 • خراسان شمالي4نفر
 • قم4نفر
 • البرز3نفر
 • مازندران3نفر
 • خراسان جنوبي3نفر
 • همدان3نفر
 • آذربايجان غربي3نفر
 • كرمان2نفر
 • سيستان و بلوچستان2نفر
 • اردبيل1نفر
 • اصفهان1نفر
 • لرستان1نفر
 • سمنان1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ايلام1نفر
 • گيلان1نفر

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک شهر در یک نگاه

 • مشهد151نفر
 • تهران32نفر
 • سبزوار10نفر
 • تبريز7نفر
 • قوچان5نفر
 • قم4نفر
 • تربت حيدريه3نفر
 • بجنورد3نفر
 • شيراز3نفر
 • كرج3نفر
 • نيشابور3نفر
 • همدان3نفر
 • كاشمر2نفر
 • خوي2نفر
 • اقليد2نفر
 • هشترود2نفر
 • گناباد2نفر
 • بيرجند2نفر
 • زاهدان2نفر
 • رشتخوار2نفر
 • بابل2نفر
 • قائن1نفر
 • نطنز1نفر
 • بروجرد1نفر
 • ديلم1نفر
 • بوشهر1نفر
 • شيروان1نفر
 • فيروز آباد1نفر
 • كرمان1نفر
 • اردبيل1نفر
 • شاهرود1نفر
 • فريمان1نفر
 • ساري1نفر
 • سرخس1نفر
 • ايلام1نفر
 • زرند1نفر
 • رشت1نفر
 • اروميه1نفر

اسامی یاوران وقف علم و فناوری (262 نفر)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر و استان نوع همکاری
1احمدجعفری پارساخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
2علی بیسجردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
3اعظم جمشیدیفارس - اقليدتولید محتوای علمی
4محمد وحیدیفارس - شيرازتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
5ايمان كورنگي تهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
6لیلا عرفانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
7سیدعبدالحمیدرحمانی حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
8زهراخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
9امیرحسین اصغریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
10پیمان ایوبیآذربايجان غربي - اروميهارزیاب تولید محتوای علمی
11نیما بهنامگيلان - رشتارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
12سید عابد حسینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
13مهران رحمانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
14میلاد شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
15جعفر نوروزی دربندخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
16امید عادلخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
17امیر اخلاصی نیاخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
18محمد روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
19علیرضاروشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
20بی بی منصوره موسویانخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
21علی فعال پارساخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
22مرتضی شدهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
23اشرفی اتفاقیانهمدان - همدانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
24نقی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
25زهرا باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
26علی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
27مرتضی طاهرپور خلیل آبادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
28علیرضا دوانلوخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
29علی اصغر شاهانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
30علیرضا روحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
31فرهاد سربلندیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
32حسین عبادی فرتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی
33یاسر صداقتخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
34نیما مجری سازان طوسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
35طاهره نادیايلام - ايلامفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
36علی هادیانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
37سید حسین حمیدیقم - قمارزیاب
38محمدابراهیم زیروحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
39مائده یونسیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
40سحر ابریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
41محمد مهدی همتی دوستخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
42یوسف فرازندهتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
43فرهاد بهلولی شعفیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
44اقدس نیستانیخراسان شمالي - بجنوردارزیاب
45مینا نباتیان یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
46رضا طلبیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
47ملیحه فقیهی مقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
48علی عبداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
49پیمان حاجی رضاییخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
50رمضانعلی خرمیمازندران - ساريارزیاب تولید محتوای علمی
51مجید حسین زادهتهران - تهرانارزیاب
52رضا غیاثیتهران - تهرانارزیاب
53روح اله نوریتهران - تهرانارزیاب
54احمد خدادادی دربانتهران - تهرانارزیاب
55عليرضا شيرازيخراسان رضوي - نيشابورارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
56مهدی کیوانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
57محمد سریرافرازتهران - تهرانارزیاب
58سید حسین حجتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
59احسان رجبیانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
60سید مصطفی حسینی دشت بیاضخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی
61مهدی آمادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
62فرزانه یوسفی پورتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
63مرتضی اسکافی نوغانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
64مهلا احسنیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
65رضا خسروجردیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
66امیر حسین هاتفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
67هادی عیوضیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
68کبری قرئلیتهران - تهرانارزیاب
69داود مسعودیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
70محمدرضا صفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
71مهدی کردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
72حسین حسین دختخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
73علی دشتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
74علی اکبر زیروحیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
75سید احمد کریمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
76سيروس نخودچيخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
77مسعود منشدیالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
78مهدی یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
79بهزاد هرویخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
80فاطمه نوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
81وحیده فرهمند نیکوخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
82عسکری غلامزادهقم - قمارزیاب تولید محتوای علمی
83مجتبی میرزائیخراسان رضوي - قوچانارزیاب تولید محتوای علمی
84شهریار جاویدفردخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
85محمدحسین ذنوبیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
86خسرو اکبریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
87جلیل آخرتیخراسان رضوي - كاشمرتولید محتوای تبلیغی
88مریم غلامرضا پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
89زهرا قبادیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
90سیامک اصلانیان کلخورانالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
91علی فتحیخراسان رضوي - رشتخوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
92محبوبه پرورشخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
93حسن ثابتیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
94مسعود معاونیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
95محمد رضا شهرکیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
96سید سجاد صدیقیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب
97رضا معزی نسبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
98فاطمه اعتمادی رادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
99محیا باقری رفیعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
100مسعود رحمانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
101داود تفضلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
102علیرضا ایزدیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
103مهسا قربانی بوانیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
104جواد زارعخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
105فواد ششکلانی قالیبافخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
106مریم یعقوب پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
107محمد بهاریهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
108فائزه صفاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
109ناصر عبدیلزآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب
110فیروزه یونسی فرخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
111عباس الوانیخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
112مریم فرشچیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
113راضیه میرنژادخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
114مینا شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
115سید ایمان شریعتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
116سعید شفیعیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
117محمد ابوالحسنیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
118سعید آسوده یدکیخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای تبلیغی
119محمدحسین حیدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
120مهدی تویسرکانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
121محمد عذیریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
122علی اکبرپورخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
123حلما ملکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
124علی اکبر حداد مشهدریزهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
125محمدرضا شریفیكرمان - كرمانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
126رقیه پورولیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای تبلیغی
127مرتضی تقویخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
128جواد عباسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
129صالح عنایتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
130لیلاعرفانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
131نامنیخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
132آزاده جوادنژادخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
133غلامحسین نیکبختانخراسان رضوي - قوچانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
134موسی الرضا زارعخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
135محمد حسینخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
136سید مهدی میرشجاعان حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
137زهره ظهیرنژادخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
138سعید عرفانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
139علیرضا رضاییخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
140رضا غلامپورخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
141محمدمحمدزاده سرابخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
142عليرضا سليميخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
143علیرضا ریاضیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
144هاجر سوسن بلوچیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
145مسعود انوریآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
146نوید انوری پورخراسان رضوي - مشهدارزیاب
147موسی الرضا صادقیتهران - تهرانارزیاب
148علی لطفیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
149زهرا اسماعیلیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
150عذرا ایزانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
151علیرضا باقرانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
152آرزو کوهزادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
153سید مصطفی مرتضویخراسان شمالي - شيروانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
154فائزه عیالوارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
155مهسا جاودان مهرخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
156علی اسداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
157سیده مرضیه خالقی میرانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
158ناصرغلامیتهران - تهرانارزیاب
159حجت الاسلام سجاد قمری فامخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
160هادی برزوییخراسان رضوي - سبزوارارزیاب تولید محتوای علمی
161عبدالمجیدقصابیبوشهر - ديلمارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
162معصومه عباسیلرستان - بروجردتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
163حسن گردپورشهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
164دانیال محمدزاده شادمهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
165محمد بهرامیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
166امیرحسین حقیریانهمدان - همدانارزیاب تولید محتوای علمی
167مجید جمال آبادیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
168علیرضا مزرعی فراهانیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
169محسن رضوانيانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
170محمد حسن رنجبرتهران - تهرانارزیاب
171اسدالله حیدریآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
172محمدباقر کریمیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای تبلیغی
173ناصر داناییآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
174سعید علیشیریاصفهان - نطنزارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
175مجید فتحیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
176محمدرضا رضاییفارس - اقليدارزیاب تولید محتوای علمی
177سید محمد ضیاء مصطفویخراسان جنوبي - قائنتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
178سید سجاد موسویتهران - تهرانارزیاب
179یاشار نراقیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
180سوسن خلیلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
181فاطمه حاجی زادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
182هادی میرزازادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
183علی اکبر صفی اقدمآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
184مجید عاقلخراسان رضوي - كاشمرارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
185ابراهیم مودتمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
186سید مصطفی کریم پورمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
187علی غلامیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
188تکتم تکاملیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
189زهرا قادریكرمان - زرندتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
190زهرا روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
191مصطفی دستانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
192حسن طالبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
193محسن شکوهی فردخراسان رضوي - رشتخوارارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
194زهره قدمیاریخراسان رضوي - سرخستولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
195آفاق ترکانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
196مهسا سرحديخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
197علیرضا ابراهیمیخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
198راضیه عبدیل زادهآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی
199رضا امینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
200فاطمه قربانیالبرز - كرجتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
201محمد محسنیخراسان رضوي - فريمانتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
202سعیده نظافتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
203رضا رهبراردبيل - اردبيلارزیاب
204سحر بیداریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
205محمدرضا مقیمیقم - قمتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
206مرجانه خداترسخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
207محدثه رجبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
208پوریا پورجانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
209امیر عباس دهقانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
210سمیه پاک سرشتفارس - فيروز آبادارزیاب تولید محتوای علمی
211محمد رضا محمودیخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای تبلیغی
212عاطفه نجاتیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
213زهرا صباغيانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
214فهیمه فدائیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
215نوید پوراسفندیارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
216سوسن خسرویارخراسان شمالي - بجنوردارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
217محمد روح الامینیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
218حمید رابعیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
219اميررضا قدرتيخراسان رضوي - بوشهرتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
220فریبا گل افروزخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
221یونس برهانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
222علی جعفری زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
223محمدرضا انصاريخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی
224معصومهخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
225غلامرضا حجازیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
226رسول نجیبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
227حمیده صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
228محمد حسین نیکونژادتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
229محمد صادق سبط الشیخ انصاریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
230پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
231سجاد جعفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
232مرضیه یزدیهمدان - همدانتولید محتوای علمی
233اسماعیل ربانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
234جاوید نوبختخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
235محمد مهدی زادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
236یوسف احمدیقم - قمفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
237حجت الاسلام والمسلمین ایزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
238بابک قریشیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
239ساجده سلیمان زادگانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
240محمد فرزادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
241جلال عبدالعلیزادهآذربايجان شرقي - تبريزتولید محتوای علمی
242رضا چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای تبلیغی
243نجمه چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
244سینا فرهمندخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
245سجاد رضاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
246محمد فخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
247محمد صادق متقی پیشهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
248محمد ثامنیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
249امیرسالار علیزاده بذرافشانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
250محمد شکوری مقدمخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
251امیر عباس برزنونیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
252حمید میرزاپورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
253رضا کشمیریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
254ریحانه شاپوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
255جعفر رستگارخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
256محمد زینلیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
257جعفر زارعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
258حسین نیسانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
259رضامقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
260حسن نجفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
261مرتضی لنگریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
262سامان محمدیسمنان - شاهرودتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، امامت 58، پلاک 26

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136028775